Powstanie Warszawskie

Powstanie Warszawskie

Stalin zdecydował, że Polska będzie krajem monoetnicznym, sztucznym tworem politycznym, w którym Polak to człowiek, który mówi po polsku i jest katolikiem – przekonuje profesor Norman Davies w cyklu "Rozmowy polsko-niepolskie" Jacka Tacika.