Organizacja Narodów Zjednoczonych

Organizacja Narodów Zjednoczonych

Karta Narodów Zjednoczonych to umowa międzynarodowa i podstawa prawna funkcjonowania Organizacji Narodów Zjednoczonych. Dokument określa cele i zasady działania ONZ, a także odwołuje się do praw człowieka i kwestii wolności. Został stworzony po II wojnie światowej, by przeciwdziałać kolejnym konfliktom międzynarodowym.