Aborcja

Aborcja

Platforma Obywatelska i jej nowe stanowisko w sprawie aborcji. Jest Pakiet Praw Kobiet i nowe proponowane rozwiązania. Jasnego stanowiska w tej sprawie oczekiwali od nas wyborcy - mówi Borys Budka, choć jedności w Platformie nie ma, bo konserwatywne skrzydło na takie zmiany nie jest gotowe. Barbara Sobska.