Ministerstwo Edukacji i Nauki

Ministerstwo Edukacji i Nauki

Nie wiadomo, kiedy wszyscy uczniowie wrócą do ławek szkolnych i skończy się zdalna nauka. Wiadomo natomiast, czego dzieci będą się uczyć w przyszłym roku. Wychowanie do życia w rodzinie to ma być priorytet - mówi minister Przemysław Czarnek i jako powód podaje kryzys rodziny i rewolucję seksualną. Materiał Adrianny Otręby.