TVN24 | Polska

Rzecznik Praw Obywatelskich o wniosku Ziobry do TK: nie widzę podstaw do uwzględnienia

TVN24 | Polska

Autor:
akr//rzw
Źródło:
TVN24, PAP
Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek o wniosku Zbigniewa Ziobry do Trybunału KonstytucyjnegoTVN24
wideo 2/35
TVN24Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek o wniosku Zbigniewa Ziobry do Trybunału Konstytucyjnego

Rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek zapowiedział, że przyłączy się do postępowania w Trybunale Konstytucyjnym, zainicjowanego po wniosku Zbigniewa Ziobry. - Nie widzę podstaw do uwzględnienia tego wniosku - ocenił Wiącek. Przekazał, że wraz z Biurem RPO będzie zwracał się o oddalenie wniosku. Minister sprawiedliwości i prokurator generalny chce oceny zgodności z konstytucją jednego z artykułów Europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka. Wiącek jest zdania, że konwencja jest zgodna z polską ustawą zasadniczą.

Rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek był w piątek gościem Pol'and'Rock Festival 2021 w Makowicach. Tam w rozmowie z TVN24 był pytany o wniosek Zbigniewa Ziobry do Trybunału Konstytucyjnego, kierowanego przez Julię Przyłębsą, w sprawie dokonywania przez Europejski Trybunał Praw Człowieka oceny legalności procesu wyboru sędziów polskiego TK. Minister sprawiedliwości i prokurator generalny chce stwierdzenia w tym zakresie niekonstytucyjności przepisu Europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Sprawa otrzymała już sygnaturę w Trybunale.

Jak mówił Wiącek, "Rzecznik Praw Obywatelskich przystąpi do tego postępowania". - Będziemy wnosili o oddalenie tego wniosku. Nie uważam, żeby zachodziła sprzeczność pomiędzy konstytucją a artykułem 6. Europejskiej konwencji praw człowieka w tej sprawie - oświadczył Rzecznik.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE W TVN24 GO

CZYTAJ WIĘCEJ: Trybunał Konstytucyjny zajmie się Europejską konwencją o ochronie praw człowieka. Na wniosek Zbigniewa Ziobry

Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek o wniosku Zbigniewa Ziobry do Trybunału KonstytucyjnegoTVN24

RPO: nie podzielam zastrzeżeń sformułowanych przez Zbigniewa Ziobrę do TK

RPO przyznał, że "nie podziela zastrzeżeń, które zostały sformułowane w tym wniosku". - Oczywiście uważam, że Europejska konwencja praw człowieka powinna być zgodna z konstytucją. I jest zgodna, i nie widzę tu podstaw do uwzględnienia tego wniosku - wyjaśniał.

Wiącek mówił, że "artykuł 6. konwencji wprowadza prawo do rzetelnego postępowania przed sądem". Dodał, że problem podniesiony we wniosku ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego "polega na tym, czy za sąd można uznać w świetle tego przepisu polski Trybunał Konstytucyjny, ponieważ polski Trybunał Konstytucyjny nie rozstrzyga indywidualnych spraw sądowych, lecz wypowiada się tylko o zgodności z konstytucją przepisów prawa".

1. Każdy ma prawo do sprawiedliwego i publicznego rozpatrzenia jego sprawy w rozsądnym terminie przez niezawisły i bezstronny sąd ustanowiony ustawą przy rozstrzyganiu o jego prawach i obowiązkach o charakterze cywilnym albo o zasadności każdego oskarżenia w wytoczonej przeciwko niemu sprawie karnej. Postępowanie przed sądem jest jawne, jednak prasa i publiczność mogą być wyłączone z całości lub części rozprawy sądowej ze względów obyczajowych, z uwagi na porządek publiczny lub bezpieczeństwo państwowe w społeczeństwie demokratycznym, gdy wymaga tego dobro małoletnich lub gdy służy to ochronie życia prywatnego stron albo też w okolicznościach szczególnych, w granicach uznanych przez sąd za bezwzględnie konieczne, kiedy jawność mogłaby przynieść szkodę interesom wymiaru sprawiedliwości.

Ocenił przy tym, że "ten spór został rozstrzygnięty przez wyrok (Europejskiego) Trybunału Praw Człowieka w sprawie Xero Flor przeciwko Polsce, gdzie (Europejski) Trybunał Praw Człowieka uznał, że w zakresie, w jakim Trybunał Konstytucyjny rozpoznaje tak zwane skargi konstytucyjne, mieści się w pojęciu sąd w świetle artykułu 6 Europejskiej konwencji praw człowieka.

- Ja w swoich badaniach naukowych też opowiadałem się za taką tezą, dlatego będę przeciwny uwzględnieniu tego wniosku ministra, prokuratora generalnego do Trybunału Konstytucyjnego - oświadczył Wiącek.

RPO przyznał, że "nie spodziewa się tego, żeby Trybunał Konstytucyjny zakwestionował cały artykuł 6". - On może zakwestionować tylko pewien sposób rozumienia artykułu 6 - powiedział. Jeśli TK by to zrobił, to - jak ocenił Wiącek - "pojawia się wówczas problem z wykonaniem wyroku Xero Flor przeciw Polsce". - I będzie to problem rozwiązywany na poziomie dyplomatycznym, na poziomie polityki zagranicznej - mówił Rzecznik.

ETPC orzekł w sprawie dotyczącej sędziego dublera w TK

Na początku maja, orzekając w sprawie firmy Xero Flor, Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał, że Polska naruszyła przepisy Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w zakresie prawa do rzetelnego procesu sądowego przez sąd ustanowiony ustawą.

Sprawa rozpoznawana przez ETPC dotyczyła firmy, która pozwała Skarb Państwa, skarżąc wysokość odszkodowania z powodu zniszczeń na polu. Po wyrokach sądów niekorzystnych dla firmy sprawa trafiła do Trybunału Konstytucyjnego, który ją umorzył. Decyzję podpisał sędzia TK Mariusz Muszyński, wybrany na miejsce już wcześniej obsadzone. Firma postawiła zarzut, że to, jaki skład sędziowski rozpatrywał jej sprawę, naruszało konstytucję, i wniosła skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. ETPC przychylił się do jej argumentacji, uznając, że w Trybunale Konstytucyjnym orzekał sędzia, który nie miał do tego prawa i orzekł, że Polska powinna zapłacić firmie 3418 euro odszkodowania.

CZYTAJ WIĘCEJ: Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł w sprawie dotyczącej sędziego dublera w polskim TK  >>>

RPO o problemie "niezależności władzy sądowniczej"

Rzecznik rozmawiał także z uczestnikami Pol'and'Rock Festival 2021 i odpowiadał na ich pytania. Mówił między innymi o swojej wizji sprawowani urzędu. Przyznał, że "dostrzega potrzebę dyskusji z funkcjonariuszami policji". Podtrzymał wyrażaną już wcześniej chęć spotkania się z Komendantem Głównym Policji i porozmawiania z nim na temat sposobu traktowania przez funkcjonariuszy osób zatrzymanych.

 - Bardzo aktualny problem, jaki mamy w naszym kraju, który również wymaga podjęcia działań i poszukiwania porozumienia - ja jestem gotów takiego porozumienia szukać - to są problemy niezależności władzy sądowniczej – mówił dalej Rzecznik Praw Obywatelskich.

Jego zdaniem "należy zrobić wszystko, co można, żeby polskim obywatelom zapewnić prawo do sprawiedliwego i rzetelnego procesu". - Procesu prowadzonego przed niezawisłym, niezależnym i bezstronnym sądem - dodał.

- Co najmniej od 15 lipca, czyli od 11 dni, mamy pewne jasne wytyczne pochodzące z Luksemburga, z Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej co do tego, punktujące to, w jaki sposób należy naprawić reformy przeprowadzone w doniesieniu o odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów – mówił Wiącek. Odniósł się tym do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który uznał w połowie lipca, że system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów w Polsce nie jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

RPO o problemie "niezależności władzy sądowniczej"TVN24

Apel RPO w sprawie szczepień przeciw COVID-19

Rzecznik Praw Obywatelskich zaapelował także o poddanie się szczepieniu przeciw COVID-19. Przekazał, że sam zaszczepił się przeciwko koronawirusowi oraz że zrobili to wszyscy jego bliscy.

- Apeluję do wszystkich, żeby też zdecydować się na ten krok w celu ochrony siebie, swoich najbliższych, wszystkich obywateli – powiedział Wiącek.

Autor:akr//rzw

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24