Ze świata

Ze świata

Przedstawiciele strefy euro są gotowi na przyjęcie Chorwacji do europejskiego mechanizmu stabilizacji walutowej ERM II – poinformowały agencję informacyjną Reuters cztery niezależne źródła związane ze sprawą. To wstępny etap do przyjęcia euro jako waluty.