Sondaż. Komorowski liderem zaufania, Kalisz traci na sojuszu z Palikotem

Łukasz Kaminski\KPRPBronisław Komorowski jest politykiem, któremu najbardziej ufają Polacy

Prezydentowi Bronisławowi Komorowskiemu ufa 70 proc. respondentów - wynika z najnowszego, marcowego sondażu CBOS. Zaufanie traci natomiast drugi w rankingu Ryszard Kalisz. Spadek ten zbiegł się z jego zaangażowaniem w projekt Europa Plus. Trzeci jest Radosław Sikorski.

Jak wynika z sondażu CBOS, zaufanie do prezydenta Bronisława Komorowskiego i do szefa MSZ Radosława Sikorskiego (ufa mu 44 proc. badanych) nie zmieniło się w stosunku do badania lutowego.

Zaufanie do Kalisza spadło natomiast o 4 punkty proc., jednocześnie przybyło badanych, którzy mu nie ufają (wzrost o 6 punktów proc.).

CBOS zwraca uwagę, że w badaniu stosunkowo najbardziej pogorszyły się właśnie notowania Kalisza, który czasowo został zawieszony w prawach członka SLD w związku z jego zaangażowaniem w projekt firmowany przez Aleksandra Kwaśniewskiego z udziałem Janusza Palikota i Marka Siwca - Europa Plus.

Tusk za Millerem

Na nieco niższym poziomie kształtuje się zaufanie do zajmujących kolejne miejsca w tej klasyfikacji lidera SLD Leszka Millera (38 proc.) oraz premiera Donalda Tuska (36 proc.), który zamyka pierwszą piątkę polityków najczęściej spotykających się z zaufaniem badanych.

Na dalszych pozycjach rankingu, z zaufaniem około jednej trzeciej respondentów, lokują się: Jarosław Gowin (33 proc.), Grzegorz Schetyna (32 proc.), szef PSL, wicepremier Janusz Piechociński (31 proc.), liderzy PiS i Solidarnej Polski: Jarosław Kaczyński i Zbigniew Ziobro (po 30 proc. deklaracji zaufania) oraz marszałek Sejmu Ewa Kopacz (29 proc.).

Prawie co czwarty ankietowany ma zaufanie do ministra finansów Jacka Rostowskiego (24 proc.). Mniej osób - po 22 proc. - ufa ministrowi administracji i cyfryzacji Michałowi Boniemu, marszałkowi Senatu Bogdanowi Borusewiczowi, szefowi parlamentarnego zespołu ds. zbadania przyczyn katastrofy smoleńskiej Antoniemu Macierewiczowi.

Przewodniczącemu RP Januszowi Palikotowi oraz wicemarszałek Sejmu Wandzie Nowickiej ufa po 21 proc. ankietowanych.

Mniej znani z mniejszym zaufaniem

Jeszcze mniej deklaracji zaufania uzyskują: minister zdrowia Bartosz Arłukowicz (17 proc.), posłanka RP Anna Grodzka (16 proc.), rzecznik PiS Adam Hofman oraz minister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomir Nowak - po 15 proc. wskazań, a także minister rolnictwa Stanisław Kalemba - 14 proc.

Ostatnie miejsca w rankingu zajmują politycy najmniej znani. Nowy szef MSW Bartłomiej Sienkiewicz, którego nazwisko po raz pierwszy uwzględniono w marcowym badaniu, nie jest rozpoznawany przez 77 proc. respondentów, zaufaniem darzy go zaś 4 proc. ankietowanych.

Zdecydowana większość badanych (71 proc.) nie zna również ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza, zaufanie do niego deklaruje zaś prawie co dziesiąty ankietowany (9 proc.).

Równie niedużym zaufaniem (10 proc.) cieszy się dotychczasowy minister spraw wewnętrznych, a od niedawna szef kancelarii premiera Jacek Cichocki, którego nie identyfikuje 64 proc. ankietowanych. Takim samym zaufaniem darzony jest kandydat PiS na premiera rządu technicznego Piotr Gliński. Po niedawnym głosowaniu nad konstruktywnym wotum nieufności dla rządu Donalda Tuska jest on obecnie osobą nieporównanie lepiej rozpoznawaną niż jeszcze miesiąc temu (wzrost znajomości o 17 punktów procentowych - z 29 proc. w lutym do 46 proc. obecnie).

Na czele Palikot i Kaczyński

Największą nieufność ankietowanych, podobnie jak w lutym, budzi Janusz Palikot (56 proc. wskazań). Z nieco mniejszym brakiem zaufania ze strony respondentów spotyka się prezes PiS Jarosław Kaczyński (51 proc. deklaracji nieufności).

Dużo osób nie ufa również premierowi Donaldowi Tuskowi (45 proc.), marszałek Sejmu Ewie Kopacz, Antoniemu Macierewiczowi (po 41 proc. wskazań), Zbigniewowi Ziobrze (40 proc.), a także ministrowi zdrowia Bartoszowi Arłukowiczowi (38 proc.). W ocenie wszystkich tych polityków, nieufność wyraźnie przeważa nad zaufaniem.

Jak wskazuje CBOS, marzec nie przyniósł większych zmian w społecznych ocenach polityków.

Badanie przeprowadzono w dniach 7-13 marca 2013 roku na liczącej 1060 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Autor: MAC/ŁUD/k / Źródło: PA

Źródło zdjęcia głównego: Łukasz Kaminski\KPRP

Pozostałe wiadomości