Polska

Delegacja Komisji Weneckiej w Polsce. Najpierw komentarze, później projekt opinii

Polska

"Wizyta Komisji Weneckiej jest bez znaczenia"
tvn24Komisja Wenecka odwiedza Polskę (na nagraniu wizytę komentuje Jarosław Kaczyński)

Delegacja Komisji Weneckiej przyjechała w poniedziałek z dwudniową wizytą do Polski w ramach prac nad projektem opinii na temat nowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Opinia zostanie następnie przyjęta na plenarnym posiedzeniu Komisji w Wenecji 14 października.

W skład delegacji wchodzi troje sprawozdawców: stojący na jej czele wiceprzewodniczący Komisji Kaarlo Tuori z Finlandii, a także Sarah Cleveland z USA i Jean-Claude Scholsem z Belgii - poinformował rzecznik Rady Europy Panos Kakawiatos.

Poza tym, dodał, swój wkład do pracy nad opinią wniosą też sprawozdawcy: Veronika Bilkova z Czech, Michael Frendo z Malty i Christoph Grabenwarter z Austrii. Uczestniczyli oni w przygotowaniu pierwszego raportu na temat ustawy z grudnia zeszłego roku, na temat której KW wydała opinię w marcu.

Przedstawiciele Komisji Weneckiej odwiedzili już Sąd Najwyższy, gdzie pytali o stan prawny w związku z niepublikowaniem wyroków TK, niemianowanie przez prezydenta sędziów i planowaną reformą sądownictwa.

Kolejne punkty wizyty to rozmowy w senacie, ministerstwie sprawiedliwości, Sejmie. Zaplanowane jest także spotkanie z rzecznikiem praw obywatelskich Adamem Bodnarem. Sekretarz KW Thomas Markert wyda w poniedziałek wieczorem przed biurem RPO krótkie oświadczenie i odpowie na pytania dziennikarzy.

Harmonogram wizyty

12 września 2016 9.00-10:45 Sąd Najwyższy 11:00-12.45 Senat 14.45-16.15 Ministerstwo Sprawiedliwości 16.30-18.00 Sejm 18:15-19:15 Rzecznik Praw Obywatelskich 13 września 2016 8.30-10:50 Trybunał Konstytucyjny 11:00- 12:15 KPRM

Komentarze po powrocie

Procedura prac nad projektem opinii przewiduje, że po wizycie w Polsce sprawozdawcy sporządzą, każdy osobno, komentarz do ustawy. Następnie komentarze te zostaną połączone przez sekretariat KW w całość i ponownie przedstawione sprawozdawcom, by wyrazili zgodę na zebranie ich indywidualnych uwag w takim kształcie. Tak powstanie projekt opinii.

Projekt opinii zostanie później rozesłany do wszystkich członków Komisji Weneckiej oraz do rządów, które należą do KW, w tym do Warszawy. Polski rząd zostanie zaproszony do ewentualnego sporządzenia pisemnych uwag, jeśli uzna to za stosowne, a także do przysłania swego przedstawiciela do udziału w dyskusji na październikowej sesji. Wtedy podczas obrad plenarnych opinia zostanie przyjęta, a potem ogłoszona i opublikowana.

Na początku lipca, zanim nowa wersja ustawy o TK została przyjęta przez polski parlament, sekretarz generalny Rady Europy Thorbjoern Jagland zwrócił się do ekspertów Komisji Weneckiej o pilne zajęcie się tymi przepisami i wydanie wstępnej opinii. Miało to nastąpić w bardzo krótkim czasie.

Jednak kilka dni później Jagland odstąpił od tego zamiaru i poprosił KW, aby nie przedstawiała wstępnej opinii w trybie pilnym. Decyzję uzasadniono trwającymi wtedy jeszcze pracami nad ustawą w parlamencie. Postanowiono poczekać do ich zakończenia i wydania opinii w normalnym trybie na jesiennej sesji w Wenecji. Rada Europy wyjaśniła wtedy, że oczekuje, iż poprawki do nowej ustawy uwzględnią zalecenia Komisji Weneckiej z wydanej w marcu opinii na temat poprzedniej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym.

Chcą publikacji orzeczenia TK

W opinii z 11 marca KW zaapelowała o publikację orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 9 marca w sprawie grudniowej noweli o TK autorstwa PiS, co - według niej - byłoby punktem wyjścia z kryzysu. Ponadto KW ostrzegła, że osłabienie TK stanowi zagrożenie dla demokracji, praw człowieka i rządów prawa w Polsce.

Będzie to już trzecia opinia KW na temat polskiej ustawy wydana w ciągu siedmiu miesięcy. Wcześniej zajęła się oprócz Trybunału Konstytucyjnego także ustawą o policji, która zmienia zasady inwigilacji, i zgłosił szereg uwag.

Autor: iwan/kk / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: tvn24

Raporty:
Pozostałe wiadomości