Delegacja Komisji Weneckiej w Polsce. Najpierw komentarze, później projekt opinii

"Wizyta Komisji Weneckiej jest bez znaczenia"
"Wizyta Komisji Weneckiej jest bez znaczenia"
tvn24
tvn24Komisja Wenecka odwiedza Polskę (na nagraniu wizytę komentuje Jarosław Kaczyński)

Delegacja Komisji Weneckiej przyjechała w poniedziałek z dwudniową wizytą do Polski w ramach prac nad projektem opinii na temat nowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Opinia zostanie następnie przyjęta na plenarnym posiedzeniu Komisji w Wenecji 14 października.

W skład delegacji wchodzi troje sprawozdawców: stojący na jej czele wiceprzewodniczący Komisji Kaarlo Tuori z Finlandii, a także Sarah Cleveland z USA i Jean-Claude Scholsem z Belgii - poinformował rzecznik Rady Europy Panos Kakawiatos.

Poza tym, dodał, swój wkład do pracy nad opinią wniosą też sprawozdawcy: Veronika Bilkova z Czech, Michael Frendo z Malty i Christoph Grabenwarter z Austrii. Uczestniczyli oni w przygotowaniu pierwszego raportu na temat ustawy z grudnia zeszłego roku, na temat której KW wydała opinię w marcu.

Przedstawiciele Komisji Weneckiej odwiedzili już Sąd Najwyższy, gdzie pytali o stan prawny w związku z niepublikowaniem wyroków TK, niemianowanie przez prezydenta sędziów i planowaną reformą sądownictwa.

Kolejne punkty wizyty to rozmowy w senacie, ministerstwie sprawiedliwości, Sejmie. Zaplanowane jest także spotkanie z rzecznikiem praw obywatelskich Adamem Bodnarem. Sekretarz KW Thomas Markert wyda w poniedziałek wieczorem przed biurem RPO krótkie oświadczenie i odpowie na pytania dziennikarzy.

Harmonogram wizyty

12 września 2016 9.00-10:45 Sąd Najwyższy 11:00-12.45 Senat 14.45-16.15 Ministerstwo Sprawiedliwości 16.30-18.00 Sejm 18:15-19:15 Rzecznik Praw Obywatelskich 13 września 2016 8.30-10:50 Trybunał Konstytucyjny 11:00- 12:15 KPRM

Komentarze po powrocie

Procedura prac nad projektem opinii przewiduje, że po wizycie w Polsce sprawozdawcy sporządzą, każdy osobno, komentarz do ustawy. Następnie komentarze te zostaną połączone przez sekretariat KW w całość i ponownie przedstawione sprawozdawcom, by wyrazili zgodę na zebranie ich indywidualnych uwag w takim kształcie. Tak powstanie projekt opinii.

Projekt opinii zostanie później rozesłany do wszystkich członków Komisji Weneckiej oraz do rządów, które należą do KW, w tym do Warszawy. Polski rząd zostanie zaproszony do ewentualnego sporządzenia pisemnych uwag, jeśli uzna to za stosowne, a także do przysłania swego przedstawiciela do udziału w dyskusji na październikowej sesji. Wtedy podczas obrad plenarnych opinia zostanie przyjęta, a potem ogłoszona i opublikowana.

Na początku lipca, zanim nowa wersja ustawy o TK została przyjęta przez polski parlament, sekretarz generalny Rady Europy Thorbjoern Jagland zwrócił się do ekspertów Komisji Weneckiej o pilne zajęcie się tymi przepisami i wydanie wstępnej opinii. Miało to nastąpić w bardzo krótkim czasie.

Jednak kilka dni później Jagland odstąpił od tego zamiaru i poprosił KW, aby nie przedstawiała wstępnej opinii w trybie pilnym. Decyzję uzasadniono trwającymi wtedy jeszcze pracami nad ustawą w parlamencie. Postanowiono poczekać do ich zakończenia i wydania opinii w normalnym trybie na jesiennej sesji w Wenecji. Rada Europy wyjaśniła wtedy, że oczekuje, iż poprawki do nowej ustawy uwzględnią zalecenia Komisji Weneckiej z wydanej w marcu opinii na temat poprzedniej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym.

Chcą publikacji orzeczenia TK

W opinii z 11 marca KW zaapelowała o publikację orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 9 marca w sprawie grudniowej noweli o TK autorstwa PiS, co - według niej - byłoby punktem wyjścia z kryzysu. Ponadto KW ostrzegła, że osłabienie TK stanowi zagrożenie dla demokracji, praw człowieka i rządów prawa w Polsce.

Będzie to już trzecia opinia KW na temat polskiej ustawy wydana w ciągu siedmiu miesięcy. Wcześniej zajęła się oprócz Trybunału Konstytucyjnego także ustawą o policji, która zmienia zasady inwigilacji, i zgłosił szereg uwag.

Autor: iwan/kk / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: tvn24

Pozostałe wiadomości