Wybory prezydenckie USA 2020

Wybory prezydenckie USA 2020

System prezydencki – co to jest? Podstawowe założenia na przykładzie USA

System prezydencki to jeden z rodzajów systemów politycznych. Zakłada on trójpodział władzy, jednak przy wyraźnym rozdziale władzy ustawodawczej i wykonawczej oraz jednoczesnym połączeniu funkcji głowy państwa, czyli prezydenta z funkcją szefa rządu. Model prezydencki obowiązuje obecnie w USA oraz niektórych państwach Ameryki Południowej.