Media

Media

"Nieoczekiwane przyjęcie ustawy", "obawy o wolność mediów" i "potencjalny spór dyplomatyczny z USA". "Polscy posłowie nieoczekiwanie przyjęli antyamerykańską ustawę medialną" - pisze Bloomberg. Agencja zwraca uwagę, że kilka minut przed głosowaniem ogłoszono wysokie podwyżki rachunków za prąd i gaz. Adrianna Otręba.

Za przyjęciem nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji było 229 posłów, 212 było przeciw, a 11 wstrzymało się od głosu. Sejm nowelizację przyjął, ale sposób procedowania i okoliczności budzą kontrowersje i urągają procedurze normalnej sejmowej legislacji. Aleksandra Kąkol.