TVN24 | Polska

Sejm przeciw części senackich poprawek dotyczących ustawy o Sądzie Najwyższym

TVN24 | Polska

Autor:
mjz
Źródło:
PAP
Sejm przyjął prezydencką nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym (wideo z 25.02)
Sejm przyjął prezydencką nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym (wideo z 25.02)TVN24
wideo 2/2
TVN24Sejm przyjął prezydencką nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym

Sejm odrzucił senackie poprawki zakładające wykreślenie zapisów nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, które nie odnoszą się do dłuższego terminu na wnoszenie skarg nadzwyczajnych. Posłowie przyjęli za to poprawkę dodatkowo wydłużającą termin dla tych skarg.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE NA TVN24 GO >>>

Za odrzuceniem dwóch senackich poprawek, których celem było wykreślenie większości zapisów z nowelizacji, głosowało 231 posłów, przeciw było 207, zaś dziewięciu wstrzymało się od głosu.

Z kolei poprawkę wydłużającą dodatkowo termin dla skarg nadzwyczajnych poparło 326 posłów, przeciw niej było 30, a 94 wstrzymało się od głosu.

Inicjatywa prezydenta

Takie głosowanie nad senackimi poprawkami zarekomendowała w poniedziałek sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka. Ustawa z przyjętą poprawką trafi teraz do prezydenta.

Nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym jest inicjatywą prezydenta Andrzeja Dudy, którą Sejm uchwalił pod koniec lutego. Głównym założeniem tej noweli jest przedłużenie terminu na wnoszenie przez Prokuratora Generalnego i Rzecznika Praw Obywatelskich skarg nadzwyczajnych od prawomocnych orzeczeń zapadłych po wejściu w życie konstytucji z 1997 roku.

Wybór prezesów izb Sądu Najwyższego

W prezydenckiej ustawie znalazły się też krytykowane przez opozycję zapisy dotyczące między innymi procedury wyboru prezesów poszczególnych izb Sądu Najwyższego. Według tych zapisów, jeśli wybór prezesa izby nie zostałby dokonany za pierwszym razem, na kolejnym posiedzeniu byłaby wymagana obecność co najmniej połowy członków zgromadzenia izby, a na jeszcze kolejnym - jednej trzeciej członków.

Jednocześnie - jeśli kandydaci na prezesa SN nie zostaliby wybrani zgodnie z zasadami ustawowymi - miałaby się pojawić możliwość tymczasowego powierzenia wykonywania obowiązków prezesa izby SN sędziemu wskazanemu przez prezydenta.

Sąd NajwyższyTVN24

Dodatkowe możliwości dla pierwszego prezesa SN

Zgodnie z nowelą pierwszy prezes Sądu Najwyższego miałby także wykonywać obowiązki związane z wyznaczaniem składów orzekających oraz określeniem kolejności rozpoznawania spraw w przypadku zagadnień prawnych skierowanych między innymi przez Rzecznika Praw Obywatelskich czy Rzecznika Praw Dziecka.

W odrzuconych we wtorek przez Sejm poprawkach Senat chciał wykreślenia z ustawy wszystkich zapisów, które nie odnoszą się do kwestii przedłużenia terminu na wnoszenie skarg nadzwyczajnych, wskazywał na wątpliwości konstytucyjne, jaki mogą budzić te zapisy. Prezydencka minister Małgorzata Paprocka zapewniała, że "w ocenie Kancelarii Prezydenta ta ustawa jest jak najbardziej zgodna z konstytucją". Taką samą ocenę wyrażał resort sprawiedliwości.

Ponieważ poprawki nie zostały przyjęte przez Sejm, to tym samym przepisy dotyczące między innymi procedury wyboru prezesów izb pozostały w nowelizacji.

Prezydent o punktowaniu  przez Sąd Najwyższy "głupich wyroków" sądów
Prezydent o punktowaniu przez Sąd Najwyższy "głupich wyroków" sądówTVN24

Z kolei przyjęta przez Sejm poprawka Senatu dodatkowo wydłużyła termin na wnoszenie skarg nadzwyczajnych przez Prokuratora Generalnego i RPO od dawnych orzeczeń zapadłych po 1997 roku - o trzy lata, a nie - jak było w pierwotnym zapisie - o dwa lata.

Skarga nadzwyczajna

Instytucja skargi nadzwyczajnej została wprowadzona ustawą o SN, która weszła w życie w kwietniu 2018 roku. Skarga nadzwyczajna, jak ustalono przed trzema laty, może być wniesiona od prawomocnego orzeczenia sądu, jeżeli jest to konieczne "dla zapewnienia zgodności z zasadą demokratycznego państwa prawnego urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej". Ponadto skarga może być skierowana, jeśli orzeczenie narusza zasady lub wolności i prawa człowieka, i obywatela określone w konstytucji, narusza prawo przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie lub zachodzi oczywista sprzeczność istotnych ustaleń sądu z zebranym materiałem dowodowym.

Według podstawowego przepisu zawartego obecnie w ustawie o SN, skargę nadzwyczajną wnosi się w terminie pięciu lat od uprawomocnienia się orzeczenia, a jeśli wcześniej od tego orzeczenia wniesiono kasację - w terminie roku od jej rozpoznania. Skargi takie - po rozpatrzeniu wniosków od obywateli - wnosić mogą Prokurator Generalny, Rzecznik Praw Obywatelskich, a także w zakresie swoich właściwości kilka innych podmiotów, na przykład Rzecznik Praw Dziecka, Rzecznik Finansowy, prezes Prokuratorii Generalnej, prezes UOKiK lub Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Przepis przejściowy

Jednak w ustawie o SN przewidziany został także przepis przejściowy, który dopuścił wnoszenie skarg nadzwyczajnych od orzeczeń z ponad 20 ostatnich lat - czyli od wejścia w życie konstytucji z 1997 roku. Skargę na podstawie tego przepisu może wnieść jedynie Prokurator Generalny lub RPO. Takie skargi można teraz wnosić w okresie trzech lat od wejścia w życie ustawy, czyli tylko do 3 kwietnia tego roku. Dlatego przepis nowelizacji przedłużający możliwość składania tych skarg miałby wejść w życie już w dniu następującym po dniu ogłoszenia nowelizacji.

Autor:mjz

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Tagi:
Raporty:
Pozostałe wiadomości