"Powstała niejasność, czy rzecznik dyscyplinarny jest prawidłowo powołany"

TVN24

Autor:
js, akr//rzw
Źródło:
PAP
Falkowski: powstała niejasność, czy rzecznik dyscyplinarny jest prawidłowo powołanyTVN24
wideo 2/6
TVN24Rzecznik Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego o kwestii powołania rzecznika dyscyplinarnego sędziów

Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego zwróciła się do nowej Krajowej Rady Sądownictwa o przekazanie informacji w sprawie trybu powołania rzecznika dyscyplinarnego sędziów. - Rzeczywiście powstała niejasność, czy obecny rzecznik dyscyplinarny jest prawidłowo powołany - przyznał we wtorek rzecznik prasowy Izby Piotr Falkowski.

Rzecznik przypomniał, że wątpliwości w tej sprawie podniósł już Rzecznik Praw Obywatelskich i dodał, że sędziom Izby Dyscyplinarnej SN te wątpliwości są znane.

Z tego powodu we wtorek Izba Dyscyplinarna SN odroczyła do 11 lutego posiedzenie dotyczące wniosku zastępcy rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych Przemysława Radzika o zawieszenie w czynnościach służbowych sędzi Sądu Apelacyjnego w Katowicach Ireny Piotrowskiej.

W połowie grudnia ubiegłego roku sędzia Radzik skierował do Izby Dyscyplinarnej SN wniosek o zawieszenie dwóch sędzi SA w Katowicach - w tym sędzi Piotrowskiej - które wcześniej zwróciły się z pytaniem do Sądu Najwyższego w sprawie sędziego rekomendowanego przez nową Krajową Radę Sądownictwa. Wobec obu sędzi wszczęto także postępowania dyscyplinarne.

"Dostrzegliśmy dualizm prawny"

Posiedzenie w sprawie wniosku o zawieszenie sędzi Piotrowskiej Izba Dyscyplinarna wyznaczyła na wtorek. Było ono niejawne. Obrońcy sędzi Piotrowskiej złożyli na tym posiedzeniu wniosek o zwrócenie się do nowej KRS w sprawie umocowania prawnego rzecznika dyscyplinarnego. Skład Izby Dyscyplinarnej rozpatrujący sprawę zdecydował o wystąpieniu do KRS o wnioskowane przez obrońców informacje, a także o zwróceniu się do Biura RPO o przekazanie ewentualnej korespondencji RPO z KRS w sprawie wyboru rzecznika dyscyplinarnego.

- Dostrzegliśmy kwestię umocowania dotyczącą rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców. W dwóch niezależnych ustawach - o KRS i o ustroju sądów - dostrzegliśmy dualizm prawny. Warto się zastanowić, czy te ustawy są ze sobą zgodne i czy KRS zajmowała w tym zakresie stanowisko i podejmowała uchwałę. W ocenie obrońców sędzi Piotrowskiej ma to niebagatelne znaczenie, bo to kwestia usytuowania rzecznika dyscyplinarnego i tego, czy jest on powołany do tego, by przedstawiać zarzuty - powiedział dziennikarzom jeden z obrońców, sędzia Marek Celej.

Zaznaczył, że "jeśli te błędy nie zostaną naprawione ustawowo, to kwestia ta będzie wynikała przed każdym postępowaniem dyscyplinarnym". Dodał, że w związku z tym obrońcy proponowali także, aby ewentualnie Izba Dyscyplinarna skierowała pytania do rozszerzonego składu SN w tej sprawie.

- Stwierdzenie, że przy wyborze rzecznika dyscyplinarnego zaistniały nieprawidłowości, skutkowało będzie w sprawie sędzi Piotrowskiej brakiem wniosku od uprawnionego oskarżyciela, a uzyskana odpowiedź będzie miała wpływ na działania rzecznika dyscyplinarnego we wszystkich innych postępowaniach - zwróciła uwagę broniąca sędzi Piotrowskiej mecenas Agnieszka Helsztyńska.

RPO zwrócił się do nowej KRS

Sprawa umocowania prawnego rzecznika dyscyplinarnego sędziów Piotra Schaba i jego zastępców została w poniedziałek podjęta przez RPO. Wyraził on wątpliwość w kwestii prawidłowości powołania w 2018 roku rzecznika dyscyplinarnego.

Jak wskazano w komunikacie, zgodnie z przepisami Prawa o ustroju sądów powszechnych "Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych oraz dwóch Zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych powołuje Minister Sprawiedliwości na czteroletnią kadencję". Jednak - jak zauważył RPO - mimo zmian w sposobie powoływania rzecznika, dokonanych w końcu 2017 roku, w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa "nie dokonano żadnych zmian w zakresie wyboru rzecznika przez Radę" i ustawa o KRS stanowi, że Rada ta "wybiera rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych".

"Trzeba zatem uznać, że do prawidłowego powołania rzecznika dyscyplinarnego w dalszym ciągu wymagana jest stosowna uchwała KRS. (...) W związku z tym RPO chciałby wiedzieć, czy wymagana przepisami powszechnie obowiązującego prawa uchwała KRS w przedmiocie wyboru rzecznika dyscyplinarnego została podjęta" - czytamy w komunikacie Biura RPO.

Jak dodano, jeśli takiej uchwały KRS nie było, należy uznać, iż działanie sędziego Schaba "to nadużycie władzy". Pismo w tej sprawie RPO skierował do KRS.

ZOBACZ PISMO DO NOWEJ KRS

Sędzia Schab, pytany w poniedziałek o tę kwestię, powiedział, że wątpliwości RPO dotyczące prawidłowości jego powołania na rzecznika dyscyplinarnego sędziów są całkowicie sprzeczne z regulacjami ustawowymi. Przewodniczący KRS sędzia Leszek Mazur we wtorek ocenił, że rzecznik dyscyplinarny sędziów został powołany w sposób prawidłowy, choć przyznał, że można mówić "o pewnej nieścisłości legislacyjnej".

Źródło: PAP

js, akr//rzw

Tagi:
Raporty: