OFE

OFE

Ubezpieczeni będą mieli cztery miesiące - a nie trzy - na wybór, czy chcą oszczędzać na emeryturę w OFE, czy w ZUS-ie - przewiduje nowa wersja projektu dotyczącego zmian w systemie emerytalnym. Na piątek w tej sprawie "w trybie nagłym" zwołano posiedzenie stałego komitetu Rady Ministrów.

Przewidziany w projekcie ustawy dotyczącej systemu emerytalnego zakaz reklamy OFE ogranicza swobodę świadczenia usług i swobodę przedsiębiorczości - uważa MSZ. Aby taki zakaz był zgodny z przepisami UE, musi chronić interes publiczny i być proporcjonalny.

Szef Kancelarii Prezydenta Jacek Michałowski w liście do szefa kancelarii premiera Jacka Cichockiego wyraził nadzieję, że przed przesłaniem projektu ws. zmian w OFE do Sejmu, rząd dokona "pogłębionej analizy" tych przepisów pod kątem ich zgodności z konstytucją.

- Myślę, że projekt dotyczący OFE zmieni się w trakcie prac legislacyjnych - powiedział w czwartek minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz. Dodał, że projekt jest w trakcje konsultacji, a za ciekawy pomysł uznał przedłużenie okresu wyboru między ZUS a OFE.

Rada Gospodarcza przy premierze rekomenduje przyjęcie projektu zmian w systemie emerytalnym - poinformował w poniedziałek jej przewodniczący Jan Krzysztof Bielecki. Dodał, ze Rada przygotowała 11 uwag w sprawie proponowanych zmian.

Proponowane zmiany w systemie emerytalnym niosą za sobą wiele ryzyk - uważa resort skarbu w opinii do projektowanych zmian. Minister Skarbu Państwa wskazał m.in., że w przypadku, gdy większość ubezpieczonych zrezygnuje z OFE, na wycenie stracą spółki notowane na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Należy rozważyć zasadność zakazu inwestowania przez OFE w obligacje skarbowe oraz zastanowić się nad 75-proc. minimalnym limitem inwestycji w akcje - radzi autorom projektu dotyczącego zmian w systemie emerytalnym Narodowy Bank Polski. Chodzi o projekt opublikowany na początku października przez resort pracy. Został on poddany konsultacjom społecznym i międzyresortowym.

Prezydent Bronisław Komorowski rozmawiał dziś z b. premierem Jerzym Buzkiem nt. zmian w systemie emerytalnym. Kancelaria Prezydenta zapowiadała wcześniej, że przy podejmowaniu decyzji w tej sprawie nadrzędną sprawą dla prezydenta będzie stabilna sytuacja emerytów.

Dobrowolność OFE, obniżka pobieranych przez nie opłat, dziedziczenie, waloryzacja na dotychczasowych zasadach, zmiany w III filarze oraz kary za reklamę OFE - to główne założenia rządowego projektu ustawy dotyczącej zmian w systemie emerytalnym. Projekt został w czwartek opublikowany na stronie internetowej ministerstwa pracy i polityki społecznej. Od piątku mają ruszyć konsultacje społeczne, które potrwają miesiąc.

- Mam wielki żal do Leszka Balcerowicza, bardzo wielki żal - mówił w "Faktach po Faktach" Jacek Rostowski. Minister finansów zarzucił swojemu poprzednikowi, że "robi wszystko, aby storpedować to racjonalne, wyważone i bardzo rozsądne rozwiązanie", jakim jego zdaniem są zmiany w OFE.

OFE okazały się mirażem, kosztownym z punktu widzenia podatnika. Prof. Leszek Balcerowicz czuje się współautorem OFE, nie dziwię się więc, że w sposób tak zaangażowany broni tego projektu - powiedział premier Donald Tusk, komentując stwierdzenia byłego ministra finansów, że zmiany w OFE spowodują powiększenie ukrytego długu publicznego.

- Rząd chce, by ustawa dotycząca zmian w systemie emerytalnym weszła w życie z dniem pierwszego stycznia 2014 roku plus vacatio legis - powiedział w piątek premier Donald Tusk. Zapewnił, że rząd nie chce w żaden sposób ograniczać dyskusji nad tą propozycją.