Białoruś

Białoruś

Straż graniczna potwierdza, że zgodnie z rozporządzeniem dorośli i dzieci z Michałowa zostali zawróceni na granicę. Co dalej się z nimi dzieje, w jakim są stanie, gdzie dokładnie trafili i dlaczego tak się stało? Pytań jest dużo, zresztą nie tylko o tę grupę. Aktywiści alarmują, że spotykają więcej takich migrantów, o których losie nic nie wiedzą. Monika Celej.

Pokonali 25 kilometrów - na piechotę, przez lasy i bagna - żeby dostać się do Michałowa, ale stąd zostali zawróceni - tak jak już wcześniej - na podstawie rozporządzenia. Dla służb to działanie zgodnie z rozporządzeniem, tylko czy taka procedura jest zgodna z polską konstytucją i międzynarodowymi konwencjami, które podpisała Polska i zobowiązała się ich przestrzegać? Jacek Tacik.