Białoruś

Białoruś

Gdzie są dzieci z Michałowa i Narewki? Grupa migrantów z Iraku z czworgiem dzieci była w Polsce, a tymczasem dzień później, prawdopodobnie już z Białorusi, nadeszło nagranie z dramatycznym apelem o pomoc. Od tej samej grupy. Sylwia Piestrzyńska.