Medycyna

Medycyna

Decyzja o przekazaniu swoich narządów po śmierci dla niektórych jest oczywista. Nie brakuje przykładów osób, które zgodziły się w sytuacji ostatecznej podzielić tym, co ma wartość najwyższą - życiem. Adrianna Otręba.