Ojciec mój, wychowanek prowadzonego przez jezuitów gimnazjum w Chyrowie, niedaleko Lwowa, kiedy się za bardzo nad sobą rozczulałem, przywoływał mnie do porządku komendą: Nie mazgaj się - pisze Maciej Wierzyński.