Motoryzacja

Motoryzacja

Wartość rynkowa samochodu to kwota, którą należy za niego zapłacić na wolnym rynku. Co ważne, nie może być ona określona przez sprzedającego dowolnie, ale powinna być oszacowana zgodnie z ustalonymi parametrami. Wartość rynkowa samochodu odgrywa też znaczenie dla określenia wysokości podatku od czynności cywilno-prawnych oraz ustalenia sumy ubezpieczenia.