Grzegorz Braun zgasił w Sejmie świece chanukowe

Grzegorz Braun zgasił w Sejmie świece chanukowe