Trybunał Konstytucyjny

Trybunał Konstytucyjny

Trybunał Konstytucyjny zebrał się w pełnym składzie, a nie jest to coś do czego przywykliśmy. Sześć lat trzeba było czekać na rozstrzygnięcie, że "prawo łaski jest wyłączną kompetencją prezydenta". Sprawa dotyczyła ułaskawienia przez prezydenta ministra Mariusza Kamińskiego i wiceministra Macieja Wąsika. W innych sprawach Trybunał ma problem, by zebrać się w pełnym składzie. Czekamy na decyzje w sprawie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Barbara Sobska.

Szefowie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu przestali publikować swoje oświadczenia majątkowe. Kierownictwo Krajowej Administracji Skarbowej ich nie publikuje, bo "nie ma takiego obowiązku". Powiększa się bałagan dotyczący oświadczeń. Miała go uporządkować ustawa o jawności życia publicznego, ale od pięciu lat nikt nie zajmuje się jej projektem.