Jan Paweł II

Jan Paweł II

Rok 2020 będzie - można to już chyba powiedzieć bez ryzyka wielkiego błędu - rokiem przełomu. I to na wielu różnych polach, także w życiu religijnym czy - ujmując rzecz nieco precyzyjniej - w życiu Kościoła katolickiego. Pandemia SARS-CoV-2 stała się katalizatorem wielu procesów, które wprawdzie trwały już wcześniej, ale teraz drastycznie przyspieszyły. O sytuacji, w jakiej znalazł się Kościół katolicki w 2020 roku, pisze publicysta Tomasz Terlikowski.