Polska

Polacy źle oceniają prezydenta i poprzedni rząd

Polska

TVN24Ponad połowa Polaków źle ocenia prezydenta

Ponad połowa badanych (54 proc.) uważa, że prezydent Lech Kaczyński źle sprawuje swą funkcję. Według 62 proc. ankietowanych Jarosław Kaczyński niewłaściwie wywiązywał się z obowiązków premiera, a 63 proc. Polaków źle ocenia działanie ustępującego rządu.

Młodzi z dużych miast negatywnie o prezydencie 22 proc. ankietowanych uważa w sposób zdecydowany, że prezydent źle sprawuje swoją funkcję, 32 proc. jest o tym raczej przekonanych. 35 proc. badanych badanych uważa, że prezydent dobrze sprawuje swój urząd, wśród nich 6 proc. ankietowanych osób zdecydowanie się z tym zgadza, a 29 proc. raczej się zgadza. Co dziewiąty Polak (11 proc.) nie ma w tej sprawie zdania.

Pozytywnie na temat prezydenta wypowiadają się osoby o poglądach prawicowych (61 proc.), respondenci raczej interesujący się polityką (41 proc.), zwolennicy PiS (85 proc.) i LPR (82 proc.)

Tak Polacy oceniają prezydenta Kaczyńskiego TVN24

Złe zdanie na temat prezydenta mają najczęściej osoby o poglądach centrolewicowych (85 proc.), lewicowych (81 proc.) i centroprawicowych (70 proc.). Negatywnie o wypełnianiu obowiązków przez prezydenta wypowiadają się najczęściej wyborcy LiD (91 proc.), Samoobrony (88 proc.), PO (71 proc.) i PSL (62 proc.).

Najczęściej dobrze oceniają pracę prezydenta badani powyżej 60 lat (46 proc.), mieszkający na wsi (41 proc.). Najwyższy odsetek osób negatywnie oceniających jego działalność odnotowano wśród 20-latków (63 proc.) oraz mieszkańców miast powyżej 500 tys. (72 proc.). Płeć i wykształcenie nie różnicują opinii w tej sprawie.

Większość źle ocenia pracę premiera Kaczyńskiego Większość Polaków uważa, że b.premier Jarosław Kaczyński (62 proc.) niewłaściwie pełnił swoje obowiązki, przy czym 35 proc. twierdzi, że robił to raczej źle, 27 proc., że zdecydowanie źle. 27 proc. respondentów dobrze ocenia pracę b. premiera, zdecydowanie dobrze oceniło ją 4 proc., raczej dobrze - 23 proc. 11 proc. badanych nie miało w tej sprawie zdania.

Pozytywnie o byłym premierze wypowiadają się osoby o poglądach prawicowych (52 proc.), deklarujący poparcie dla PiS (78 proc.) oraz raczej zainteresowane polityką (32 proc.).

Oceny negatywne b.premier dostał od wyborców LiD (96 proc.), LPR (94 proc.), PO ( 84 proc.), PSL( 82 proc.) i Samoobrony (100 proc.). Także krytyczni byli Polacy o poglądach lewicowych i centrolewicowych (po 92 proc.), a także centroprawicowych (78 proc.) oraz osoby bardzo interesujące się polityką.

Większość ankietowanych źle ocenia działalność premiera Kaczyńskiego TVN24

Dobrze pracę premiera oceniają 60-latkowie i osoby jeszcze starsze (36 proc.). Negatywnie natomiast mieszkańcy miast powyżej 500 tys. (79 proc.). Płeć i wykształcenie nie różnicowały tego kryterium.

Największe poparcie ustępującego rządu wśród 60-latków

Prawie dwie trzecie Polaków (63 proc.) źle ocenia działalność ustępującego rządu, przy czym 39 proc. ocenia go bardzo źle, a 24 proc. zdecydowanie źle. 29 proc. ankietowanych wyraża pozytywne zdanie na temat rządu J. Kaczyńskiego, 26 proc. uważa, że funkcjonował on raczej dobrze, dla 3 proc. bardzo dobrze. 8 proc. Polaków nie miało opinii w tej sprawie.

Funkcjonowanie rządu J. Kaczyńskiego najkorzystniej oceniają badani o poglądach prawicowych (53 proc.), osoby raczej interesujące się polityką (36 proc.), jak również zwolennicy PiS (79 proc.). Najbardziej krytycznie wypowiadają się na jego temat respondenci o poglądach centrolewicowych (92 proc.) i lewicowych (85 proc.), wyborcy LiD (94 proc.) i PO (86 proc.). Najwyższe poparcie rząd J.Kaczyńskiego uzyskał od 60-latków i osób jeszcze starszych (39 proc.) 40-latkowie (69 proc.), 50-latkowie (68 proc.) oraz zamieszkujący miasta powyżej 500 tys. (79 proc.) to niezadowoleni z dzialań byłego rządu.

Sondaż zrealizowano w dniach 8-12 listopada 2007 roku, na ogólnopolskiej, losowej, reprezentatywnej próbie 1005 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat.

NAJNOWSZY SONDAŻ POPARCIA DLA PARTII POLITYCZNYCH

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24