Bankowość

Bankowość

Zarówno prowadzenie działalności gospodarczej, jak i inwestowanie związane jest koniecznością podejmowania ryzyka. Dywersyfikacja jest skutecznym sposobem na ograniczanie tego ryzyka, choć ma również istotne wady. Czym jest dywersyfikacja i jakie są jej konsekwencje?

Wymiana uszkodzonego banknotu jest możliwa, o ile zachowało się więcej niż 45 proc. powierzchni banknotu, nie jest on sfałszowany, nie budzi podejrzeń co do autentyczności i możliwe jest odczytanie jego nominału.