TVN24 | Polska

Więcej sędziów dyżurnych, sądy zastępcze na wypadek liczby wniosków o areszt "przekraczającej zwykłe możliwości sądu"

TVN24 | Polska

Autor:
mjz
Źródło:
tvn24.pl
Suchanow: Aborcja kiedyś zostanie zalegalizowana. Pracujemy nad tym, tak jak Argentynki przez lat 15
Suchanow: Aborcja kiedyś zostanie zalegalizowana. Pracujemy nad tym, tak jak Argentynki przez lat 15TVN24
wideo 2/20
Protesty po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji

Wskazanie sędziów dyżurnych, pracujących także w dni wolne od pracy i poza godzinami urzędowania sądów, wyznaczenie dodatkowych sądów do rozpoznania wniosków o areszt w sytuacji, kiedy sąd właściwy miejscowo nie jest w stanie zrobić tego na czas - to decyzje prezes Sądu Okręgowego w Warszawie Joanny Bitner, które - jak pisze - mają związek z "dużym prawdopodobieństwem" konieczności rozpoznawania wniosków o tymczasowe aresztowanie "w ilości przekraczającej zwykłe możliwości sądu właściwego miejscowo". Ma to miejsce w czasie masowych protestów społecznych po decyzji Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji.

22 października Trybunał Konstytucyjny, na czele którego stoi Julia Przyłębska, uznał, że niezgodne z konstytucją jest prawo do aborcji w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu.

Od tygodnia na ulicach wielu polskich miast i miasteczek trwają protesty osób, które sprzeciwiają się takiemu orzeczeniu TK. Gromadzą one dziesiątki tysięcy osób, a zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami zgromadzenia publiczne muszą ograniczać się do pięciu osób.

W związku z tym, że wobec obostrzeń epidemicznych zgromadzenia powyżej pięciu osób są nielegalne, policja w ciągu ostatniego tygodnia dokonała wielu zatrzymań.

Co robić w razie zatrzymania przez policję? Uniwersytet przygotował instrukcję dla uczestników protestów

Działania "mające na celu zwiększenie możliwości rozpoznania"

Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie Joanna Bitner wydała w środę zarządzenie "w związku z dużym prawdopodobieństwem konieczności rozpoznawania wniosków o zastosowanie środków zapobiegawczych w postaci tymczasowego aresztowania oraz spraw w postępowaniu przyśpieszonym karnym i wykroczeniowym w ilości przekraczającej zwykłe możliwości sądu właściwego miejscowo". Nie wskazała w nim jednak wprost, że mają związek z zatrzymaniami podczas protestów po decyzji TK.

Prezes Bitner zarządza podjęcie przez prezesów sądów rejonowych działających w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie "działań mających na celu zwiększenie możliwości rozpoznania" przez sądy "wzmożonego wpływu" wniosków o zastosowanie środków zapobiegawczych w postaci tymczasowego aresztowania, zażaleń na zatrzymanie oraz spraw w postępowaniu przyśpieszonym karnym i wykroczeniowym w okresie od 30 października 2020 r. do 14 listopada 2020 r.

Zarządzenie Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie

"Wzmocnienie obsady sędziów dyżurnych"

Jak wskazuje dalej prezes warszawskiego sądu okręgowego, aby zwiększyć możliwości działania sądów w tym zakresie, powinno być więcej sędziów dyżurnych, którzy pracowaliby w związku z tym w dni wolne od pracy oraz poza godzinami urzędowania sądów.

"Winno nastąpić poprzez wzmocnienie obsady sędziów dyżurnych wyznaczonych do rozpoznawania wniosków o zastosowanie środków zapobiegawczych w postaci tymczasowego aresztowania, zażaleń na zatrzymanie oraz spraw w postępowaniu przyśpieszonym karnym i wykroczeniowym w dniach wolnych od pracy oraz w czasie wykraczającym poza godziny urzędowania sądów, a także zapewnienie jak najpełniejszej obsady sędziów pionów karnych w czasie urzędowania sądów. 

Prezes ustanawia listę sądów zastępczych w sytuacji, w której sąd właściwy miejscowo, z uwagi na liczbę spraw, nie będzie w stanie ich rozpoznać na czas

Dodatkowo prezes Bitner wprowadza w okresie od 30 października do 14 listopada listę sądów rejonowych działających w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie, które miałyby się zajmować wnioskami o tymczasowe aresztowanie w sytuacji, w której sąd właściwy miejscowo, z uwagi na liczbę tych spraw, nie będzie w stanie ich rozpoznać w ustawowym terminie. Wymienia tu osiem pozycji, są to kolejno: Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, Sąd Rejonowy w Pruszkowie, Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim, Sąd Rejonowy w Piasecznie.

Wprowadzam następującą kolejność sądów rejonowych działających w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie do rozpoznania wniosków o zastosowanie środków zapobiegawczych w postaci tymczasowego aresztowania na wypadek, gdy sąd właściwy miejscowo, z uwagi na liczbę tych spraw, nie będzie w stanie ich rozpoznać w ustawowym terminie. 

Jak dodała dalej prezes SO w Warszawie, skierowanie wniosków o zastosowanie tymczasowego aresztowania do któregoś z wymienionych przez nią sądów może nastąpić wtedy, kiedy "z powodu liczby spraw przydzielonych do rozpoznania, wniosku takiego nie będzie w stanie rozpoznać już żaden z sędziów w danym sądzie rejonowym".

Kiedy nastąpi taka sytuacja, prezes właściwego sądu rejonowego lub upoważniony przez niego sędzia musi "niezwłocznie" zawiadomić o tym osobę wyznaczoną do koordynowania rozdziału spraw pomiędzy sądy rejonowe. Ten z kolei ma zawiadomić o tym "właściwe organy prokuratury oraz prezesa sądu rejonowego wyznaczonego do rozpoznania wniosku w następnej kolejności".

Autor:mjz

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: tvn24

Pozostałe wiadomości