Polska

Terroryzm, Amber Gold, "demoralizacja dzieci". Wrócił Sejm w starym składzie

Polska

Politycy starej kadencji obradują po zakończonych wyborach
Politycy starej kadencji obradują po zakończonych wyborachtvn24
wideo 2/6

Sejm we wtorek kontynuował przerwane przed wyborami posiedzenie. Prace, które zakończył po godzinie 15, zostaną wznowione w środę. W programie obrad znalazła się kwestia sprawozdania komisji śledczej do spraw Amber Gold i projektu nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Zgodnie z wrześniowym wnioskiem Prawa i Sprawiedliwości, rozpoczęte 11 września ostatnie posiedzenie Sejmu tej kadencji zostało przerwane i jest kontynuowane już po wyborach parlamentarnych - 15 i 16 października. Zostało to wówczas uzasadnione krótką kampanią wyborczą i prośbami posłów o umożliwienie wyjazdu do okręgów wyborczych.

Zgodnie z harmonogramem prac Sejmu, posłowie mieli zająć się między innymi sprawozdaniem komisji śledczej do sprawy Amber Gold – firmy, która kusiła klientów wysokim oprocentowaniem inwestycji, a po ogłoszeniu likwidacji w 2012 roku, tysiącom swoich klientów nie wypłaciła powierzonych jej pieniędzy w wysokości 850 milionów złotych.

Raport końcowy ze swoich prac wraz z poprawkami komisja przyjęła w połowie czerwca. Posłowie Krzysztof Brejza i Witold Zembaczyński z Koalicji Obywatelskiej i Krzysztof Paszyk z PSL zapowiedzieli wówczas złożenie zdań odrębnych. Sprawozdawcą komisji będzie Jarosław Krajewski z PiS.

PiS chce uderzyć w szarą strefę adopcyjną

Innym projektem, nad którym prace mają zakończyć się podczas kontynuacji posiedzenia Sejmu, będzie zmiana dotycząca kar za nielegalne adopcje. Obecnie Kodeks karny w rozdziale dotyczącym przestępstw przeciwko rodzinie i opiece głosi m.in., że "kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, zajmuje się organizowaniem adopcji dzieci wbrew przepisom ustawy, podlega karze pozbawienia wolności od trzech miesięcy do lat pięciu".

Po zmianie mają zostać dodane przepisy głoszące, że taka sama kara, czyli kara od trzech miesięcy do pięciu lat, będzie groziła osobie, która mając władzę rodzicielską nad dzieckiem, wyraża zgodę na adopcję tego dziecka przez inną osobę "w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej i zatajając ten fakt przed sądem orzekającym w postępowaniu o przysposobienie" albo w ogóle "z pominięciem postępowania o przysposobienie". Taka sama kara ma grozić osobie, która wyraża zgodę na adopcję dziecka przez siebie na takich warunkach.

W przypadkach, gdy fakt korzyści nie zostanie zatajony przed sądem, to jak wskazywało Ministerstwo Sprawiedliwości - sąd uzna, czy doszło do transakcji, która wyklucza możliwość adopcji, czy jedynie do nieznaczącej gratyfikacji.

- Chodzi o to, by nie przekreślać adopcji w przypadkach, gdy matka przyjmie od przyszłych rodziców adopcyjnych drobny prezent, np. pieluszki czy mleko dla niemowlęcia - uzasadniał resort. Według Ministerstwa Sprawiedliwości nowe regulacje mają uderzyć w szarą strefę adopcyjną.

Ustawa Fundacji Pro-prawo do życia

Posłowie mają też przeprowadzić pierwsze czytanie projektu ustawy inicjatywy "Stop Pedofilii", którego celem ma być "zapewnienie prawnej ochrony dzieci i młodzieży przed deprawacją seksualną i demoralizacją".

Projekt powstał z inicjatywy Fundacji Pro-prawo do życia, która prowadzi w całej Polsce kampanię społeczną pod takim samym hasłem. Wnioskodawcą jest członek zarządu fundacji i jednocześnie pełnomocnik komitetu inicjatywy ustawodawczej "Stop Pedofilii" Mariusz Dzierżawski. Pod projektem podpisało się ponad 265 tys. osób.

Projekt zakłada nowelizację art. 200b Kodeksu karnego. Według proponowanych zmian karze grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch będzie podlegał ten, kto publicznie propaguje lub pochwala podejmowanie przez dzieci obcowania płciowego.

Jednocześnie osoba, która będzie propagować lub pochwalać takie zachowania "za pomocą środków masowego komunikowania", ma podlegać karze ograniczenia wolności do lat trzech.

Posłowie zajmą się też projektem nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Projekt ma wdrożyć do polskiego prawa unijne rozwiązania. Jak podaje KPRM, nowelizacja będzie zmieniała ustawę m.in. w zakresie: otwarcia katalogu podmiotów uprawnionych do wymiany informacji pomiędzy instytucjami, zwolnienia określonych podmiotów z tajemnicy dotyczącej przekazania informacji jednostce analityki finansowej lub innym właściwym organom.

Posłowie wysłuchają też informacji: o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń–czerwiec 2019 r. (przewodnictwo Rumunii w Radzie Unii Europejskiej) oraz o działalności Sądu Najwyższego w roku 2018 oraz Informacja o działalności Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w roku 2018.

Autor: asty/adso / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Wikimedia (CC BY SA 2.0)/Mateusz Kudła

Tagi:
Raporty:
Pozostałe wiadomości