Przygotuj się na:

WOLA: ZMIANY TRAS AUTOBUSÓW

Wraz z planowanym na kwiecień 2020 roku otwarciem nowych stacji metra na Woli zmienić się muszą trasy wielu linii autobusowych. Zarząd Transportu Miejskiego pokazał plany, które będą podstawą konsultacji społecznych. Początek 10 grudnia.

Dwie reprywatyzacje unieważnione: wnioski po terminie, decyzje na zmarłą

Warszawa

Kaleta o decyzji w sprawie Asfaltowej 2TVN24
wideo 2/2

Nad reprywatyzacją dwóch nieruchomości - Asflaltowa 2 i Puławska 137 - obradowała we wtorek komisja weryfikacyjna. W obu przypadkach jej członkowie unieważnili decyzje reprywatyzacyjne. Ponadto - w sprawie Asfaltowej - nakazano zwrot ponad miliona złotych na rzecz miasta.

We wtorek komisja weryfikacyjna na posiedzeniu niejawnym zajęła się sprawami dot. zwrotu nieruchomości położonych przy ul. Asfaltowej 2 i ul. Puławskiej 137 na warszawskim Mokotowie. Po posiedzeniu komisja ogłosiła orzeczenie.

Wniosek złożony po terminie

W sprawie Asfaltowej 2 - jak poinformował wiceprzewodniczący komisji Sebastian Kaleta - komisja stwierdziła nieważność decyzji prezydenta Warszawy z 30 grudnia 2010 roku w zakresie części nieruchomości.

- Nieruchomość ta przez wiele lat znajdowała się pod zarządem Politechniki Warszawskiej, ale wskutek reprywatyzacji została przekazana osobo trzecim. Wątpliwość budziła kwestia terminu załatwienia sprawy. Mianowicie przez lata wszystkie organy twierdziły, że wniosek w tej sprawie został złożony po terminie, natomiast w 2010 roku urzędnicy tę nieruchomość wydali - powiedział Kaleta.

Zaznaczył, że sprawa Asfaltowej była skomplikowana - doszło do nieodwracalnych skutków prawnych, bo beneficjenci decyzji zwrotowej sprzedali lokale. Komisja musiała więc oceniać charakter dobrej i złej wiary beneficjentów i dalszych nabywców.

I tak komisja nakazała części z nich (Jerzemu Izraelowi Pilipskiemu, Evanowi Tudorowi Artro-Morrisowi i Conradowi Llewelynowi Artro-Morrisowi) zwrot na rzecz miasta stołecznego Warszawy "nienależnego świadczenia w kwocie po 625 tysięcy złotych" oraz "nabywcom w złej wierze Piotrowi Wocialowi oraz Dorocie Banach-Wocial zwrot łącznej kwoty 776 tysięcy złotych z tego samego tytułu".

- Komisja uznała, że Piotr Wocial i Dorota Banach-Wocial nabywając od beneficjentów w prawie użytkowania wieczystego działali w złej wierze - powiedział Kaleta.

Ponadto, jak dopowiedział, komisja stwierdziła, że decyzja ratusza została wydana z naruszeniem prawa, bo wniosek dekretowy został złożony po terminie i nie ustalono przesłanki posiadania. A co za tym idzie - nie było w przypadku Asfaltowej podstaw do ustanowienia prawa do użytkowania wieczystego nieruchomości.

Puławska: decyzja na osobę zmarłą

Druga nieruchomość to Puławska 137. Tu także komisja stwierdziła nieważności decyzji prezydenta Warszawy z dnia 23 listopada 2006 roku oraz 24 maja 2007 roku. - W ocenie komisji decyzje prezydenta Warszawy z tych dat zostały wydane z rażącym naruszeniem prawa - mówił Kaleta.

W przypadku pierwszej decyzji z 2006 roku została ona wydana na osobę zmarłą. - Prezydent miasta nie podjął czynności zmierzających do prawidłowego ustalenia kręgu stron postępowania, w tym ustaleń dotyczących śmierci jednego z beneficjentów decyzji oraz ustalenia jego następców prawnych - mówił Kaleta.

Ponadto - jak wskazywał wiceprzewodniczący - ratusz nie zbadał, czy pierwotny właściciel nieruchomości był w posiadaniu gruntu.

Jak podsumował Kaleta, sprawa Puławskiej wraca do ratusza, by ten rozpatrzył ją raz jeszcze. Do tego czasu, nieruchomość pozostaje w rękach beneficjentów.

PAP/kw/b