Dane GUS

Dane GUS

GUS w obecności prezydenta i premiera podał wstępne dane i pokazują one niebezpieczny kierunek. Polskie społeczeństwo mocno się starzeje. Już co piąta osoba ma ponad 60 lat. W Polsce żyje ponad 38 milionów 179 tysięcy osób. Sylwia Piestrzyńska.