Pomorze

Polski "Cancer plan" do końca marca. Gdański onkolog: Tu nie chodzi tylko o pieniądze

Pomorze

Powstanie pierwsza polska strategia onkologiczna
tvn24Gdański onkolog zapowiada nową strategię onkologiczną dla Polski

Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Onkologicznego zapowiada przygotowanie pierwszej polskiej strategii onkologicznej. Polski „Cancer plan” ma być długofalowym planem poprawy sytuacji onkologii i sprawnej walki z nowotworami. – Onkologia to bardzo przewidywalna dziedzina medycyny i to wszystko czego jej potrzeba jest w zasięgu tego kraju – zapewnia prof. Jacek Jassem.

Gdański onkolog napisał list otwarty do polityków, w którym apeluje o zniesienie liczby limitów w leczeniu chorych na raka oraz lepsze dysponowanie przeznaczonych na ten cel pieniędzy.

- Tu nie chodzi tylko o pieniądze, bo o pieniądze proszą wszyscy i przez to stępia się wrażliwość – przekonuje gdański onkolog. – W liście rzeczywiście mówimy, że onkologia jest niedofinansowana, bo Polska jest wśród 7 krajów Unii Europejskiej o bardzo niskich nakładach na onkologię, ale mówimy też, że wiele pieniędzy, tych skromnych środków które mamy, wydawanych jest źle – ocenia Jassem.

Według niego w efektywnym leczeniu nowotworów pomocna może być polityka, a obecna sytuacja wymaga „odważnych decyzji”. Podobnie sytuacje polskiej onkologii ocenia Katarzyna Kapsyda – Kobro z Fundacji Rak`N`Roll, która uważa, że przede wszystkim powinien zwiększyć się dostęp do pomocy medycznej. - W szpitalach spotykam się bardzo często z sytuacją, że pacjent onkologiczny na ostrym dyżurze zostaje potraktowany jako pacjent, którego nie można przyjąć, bo jest pacjentem onkologicznym, tu widać że aspekt ratowania życia zostaje zupełnie pominięty – tłumaczy. - Umożliwienie tym ludziom leczenia się w pierwszej fazie choroby zapobiega wydawaniu później tak dużych kosztów na leczenie już zaawansowanej choroby – dodaje.

Strategia onkologiczna dla Polski

- Polskie Towarzystwo Onkologiczne przygotowuje strategię onkologiczną dla Polski „Cancer plan” – zapowiada jego przewodniczący. - Do końca marca przygotujemy szkielet tego planu, myślę, że będzie to bardzo dobry dokument, ponieważ o problemach polskiej onkologii słyszymy tylko kiedy coś się wali, kiedy brakuje leków, kiedy nagle tworzy się ogromna kolejka, kiedy chorzy są odsyłani i tylko wtedy podejmowana jest interwencja – dodaje.

Według niego „Cancer plan” będzie długofalowym planem, który określi potrzeby polskiej onkologii i umożliwi wcześniejsze działania.

- Onkologia to jedna z najbardziej przewidywalnych dziedzin medycyny, z dokładnością do tysiąca możemy powiedzieć ilu będziemy mieli chorych w przyszłym roku, potrzeby lekowe, sprzętowe to wszystko jest w zasięgu tego kraju – zapewnia Jassem.

Spotkanie z ministrem

W poniedziałek prof. Jacek Jassem spotyka się z Ministrem Zdrowia. - Z premierem kilka dni temu rozmawialiśmy osobiście i on wie o tym liście, poprosił swoich ekspertów o zapoznanie się z nim i myślę, że tez odpowie – ocenia.

Zobacz list otwarty:

Szanowny Panie Prezydencie, Szanowny Panie Premierze, Szanowny Panie Ministrze, Nowotwory stanowią główną przyczynę przedwczesnej umieralności Polaków i stanowią największe obciążenie społeczne spośród wszystkich schorzeń. Mimo stałego zwiększania wydatków Państwa, wyniki leczenia nowotworów są w Polsce znacznie gorsze w porównaniu ze średnią Unii Europejskiej i pogarszają się w stosunku do „nowych” krajów Unii. W Polsce każdego dnia umiera 1050 osób, w tym 6% z powodu wypadków, a aż 25% z powodu nowotworów. Śmierć tak wielu osób stanowi oczywistą stratę w wymiarze ludzkim, ale także ekonomicznym. Utrata roku życia w przypadku śmierci osoby w wieku produkcyjnym oznacza stratę 350 000 PLN. Należy więc zadbać, aby tam, gdzie to możliwe inwestować w profilaktykę i medycynę naprawczą. Inwestować mądrze, strategicznie i długofalowo. Jednoznaczna zależność pomiędzy wydatkami na onkologię a wynikami leczenia nowotworów została potwierdzona w wielu opracowaniach (w zał.). Wśród 27 krajów członkowskich UE wydatki per capita na ochronę zdrowia należą w Polsce do najniższych. Wydatki na leczenie nowotworów per capita stanowią w Polsce około 1/3 średniej unijnej i są znacznie niższe niż np. w Czechach czy na Słowacji. Rosnąca w wysoce przewidywalny sposób liczba zachorowań na nowotwory pozwala względnie łatwo zaplanować potrzeby finansowe w tym zakresie. Leczenie nowotworów w zaawansowanym stadium zwiększa zarówno koszty bezpośrednie, jak i pośrednie – ponoszone przez Państwo i obywateli. Polityka oszczędności, polegająca np. na ograniczaniu refundacji tzw. nadwykonań skutkuje ograniczeniem dostępu do leczenia ratującego życie. W konsekwencji, oprócz nieuchronnych skutków medycznych, powoduje także paradoksalny wzrost nakładów w systemie opieki zdrowotnej i systemie opieki społecznej w związku ze znacznie wyższymi kosztami leczenia zaawansowanych nowotworów. Polskie Towarzystwo Onkologiczne postuluje zniesienie limitowania świadczeń onkologicznych. Widzimy jednak równocześnie potrzebę istotnej poprawy efektywności wydawanych środków. Można znaleźć liczne dowody, że jest to w Polsce możliwe. Świadczą o tym różnice w efektywności kosztowej leczenia w poszczególnych województwach czy ośrodkach. Obecnie, w gronie ponad 100 ekspertów w dziedzinie onkologii, zdrowia publicznego i ekonomii, reprezentujących największe towarzystwa i organizacje onkologiczne oraz organizacje pacjentów, przygotowujemy Strategię dla Polskiej Onkologii – polski „Cancer Plan”, którego jednym z elementów jest racjonalizacja wydatków w onkologii. Poprawa skuteczności walki z nowotworami w Polsce wymaga nadania jej najwyższego priorytetu państwowego i odważnych politycznych decyzji. Decyzje te powinny zmierzać w kierunku zmian strukturalnych w szeroko pojętej walce z nowotworami, zmniejszenia deficytów w finansowaniu i racjonalizacji wydatków. Ogłoszony w roku 1971 przez prezydenta Richarda Nixona w USA plan „The war against cancer”, czy w roku 2000 przez prezydenta Jacques Chiraca we Francji „Plan cancer” zapoczątkowały w obu krajach spektakularny postęp w wynikach leczenia nowotworów. Liczymy, że nasz kraj podejmie także takie wyzwanie i że przyniesie ono od dawna oczekiwane efekty. Łączę wyrazy szacunku, Prof. dr hab. Jacek Jassem Przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego

Autor: ws / Źródło: TVN24 Pomorze

Źródło zdjęcia głównego: tvn24

Pozostałe wiadomości