Zobacz, jak głosować w wyborach do PE

Aktualizacja:
Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 25 maja

By oddać ważny głos w wyborach do Parlamentu Europejskiego należy zagłosować tylko na jedną listę i na jednego kandydata. Możemy głosować w dowolnym miejscu w kraju i za granicą, ale musimy mieć specjalne zaświadczenie albo powinniśmy dopisać się do spisu wyborców. Istnieje również możliwość głosowania korespondencyjnego. Sprawdź, jak głosować, by 25 maja oddać ważny głos.

W głosowaniu może wziąć udział każdy, kto ukończył 18 rok życia (najpóźniej w dniu wyborów) i nie został pozbawiony praw publicznych i wyborczych.

By oddać ważny głos, zagłosować można wyłącznie na jedną listę kandydatów. Na karcie do głosowania należy postawić znak "x"(dwóch przecinających się linii w w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok wybranego - tylko jednego - kandydata z tej listy. W ten sposób wskazujemy jego pierwszeństwo do otrzymania mandatu.

Postawienie znaku "x" w kratce obok nazwisk kandydatów z różnych list, lub niepostawienie znaku "x" w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.

Wzór karty do głosowania w wyborach do PE

Głosowanie poza miejscem zamieszkania

Wyborcy, którzy w dniu wyborów (25 maja) będą przebywać poza miejscem zamieszkania, w tym za granicą, mają do wyboru kilka możliwości, aby oddać głos.

Do 23 maja (piątek) w swoim urzędzie gminy (gdzie jest się ujętym w spisie wyborców) można odebrać zaświadczenie umożliwiające głosowanie w dowolnym miejscu w kraju, za granicą i na statku morskim. Osoba, której wydano takie zaświadczenie, zostanie ze spisu w danej gminie skreślona. Natomiast w dniu wyborów po okazaniu zaświadczenia będzie mogła oddać głos w dowolnej komisji.

- To forma szczególnie dogodna dla osób, które wyjeżdżają na krótki czas obejmujący dzień wyborczy, a także dla osób, które przemieszczają się i nie do końca wiedzą, gdzie będą się znajdowały w dniu wyborów - poinformował Krzysztof Lorentz z PKW.

Podkreślił, że nawet jeśli wyborca ostatecznie nie wyjedzie, także w miejscu zamieszkania będzie mógł zagłosować tylko na podstawie zaświadczenia. - Dlatego ważne jest, by otrzymanego zaświadczenia nie zgubić - dodał.

Wybory za granicą

Wniosek ws. zaświadczenia można złożyć pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej; wniosek powinien zawierać: imię, nazwisko, numer PESEL (w przypadku obywatela UE bez obywatelstwa polskiego należy podać nr paszportu lub nazwę i numer innego dokumentu tożsamości). O takie zaświadczenie może wystąpić także wyborca wpisany do spisu wyborców przez konsula za granicą. Wniosek musi złożyć właściwemu konsulowi do 23 maja.

Do 20 maja (wtorek) można z kolei wnioskować o dopisanie do spisu wyborców w dowolnej gminie. To rozwiązanie przewidziano dla osób, które przez dłuższy czas przebywają poza miejscem stałego zamieszkania, a także dla osób bezdomnych. We wniosku kierowanym do urzędu gminy należy podać: imię, nazwisko, imię ojca, datę urodzenia, nr PESEL (w przypadku obywatela UE nr paszportu lub innego dokumentu tożsamości) a także adres zamieszkania.

Polacy przebywający w dniu wyborów za granicą (na stałe lub czasowo) po raz pierwszy w eurowyborach będą mogli zagłosować korespondencyjnie. Do tej pory głosowanie za granicą możliwe było jedynie w tradycyjny sposób - przez wrzucenie głosu do urny w lokalu wyborczym.

- To duże ułatwienie dla osób, które mieszkają w dużych odległościach od skupisk Polaków za granicą, czy miejsc częstych przyjazdów Polaków - ocenił Lorentz.

Zagłosuj listownie

Wnioski ws. głosowania korespondencyjnego trzeba składać odpowiedniemu konsulowi do 12 maja (poniedziałek). Wyborca otrzyma pocztą pakiet wyborczy, w skład którego wchodzi formularz oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu, karta do głosowania oraz koperta do odesłania pakietu. Pakiet należy odesłać w takim terminie, aby karta głosowania dotarła do komisji wyborczej najpóźniej w dniu wyborów. - Z odesłaniem głosu nie należy zwlekać do ostatniego dnia - należy przewidzieć czas doręczenia przez lokalnego operatora pocztowego - zaznaczył Lorentz. Przypomniał także, że w niektórych krajach ze względu na różnicę czasu, głosowanie odbywa się nie w niedzielę, ale w sobotę.

Chęć głosowania korespondencyjnego można zgłosić odpowiedniemu konsulowi ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej.

W zgłoszeniu trzeba podać imię, nazwisko, imię ojca, datę urodzenia, nr PESEL, adres zamieszkania lub pobytu za granicą, adres zamieszkania w kraju (w odniesieniu do przebywających za granicą czasowo), numer ważnego polskiego paszportu oraz miejsce i datę jego wydania (w państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym dokumentem do przekroczenia granicy, można podać numer dowodu osobistego), a także adres pod który będzie wysłany pakiet wyborczy.

Wybory u konsula

Polacy przebywający za granicą mogą także zagłosować wrzucając głos do urny - muszą jednak taki zamiar zgłosić odpowiedniemu konsulowi do 22 maja. Zostaną wówczas dopisani do spisu wyborów w danej komisji za granicą.

We wniosku trzeba podać: imię, nazwisko, imię ojca, datę urodzenia, numer PESEL (w przypadku obywatela UE numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości), adres zamieszkania lub pobytu za granicą, adres zamieszkania w kraju (w przypadku przebywających za granicą czasowo), numer ważnego paszportu, miejsce i datę jego wydania. W przypadku państw, w których dowód osobisty wystarcza do przekroczenia granicy, można podać numer dowodu osobistego. Wniosek można złożyć ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub elektronicznie.

Autor: nsz//kdj / Źródło: tvn24.pl, PAP

Pozostałe wiadomości