Senat przyjął uchwałę o 50. rocznicy Marca '68

Uchwała w sprawie 50. rocznicy Marca '68. Głosowanie w Senacie
Uchwała w sprawie 50. rocznicy Marca '68. Głosowanie w Senacie
tvn24
tvn24Za uchwałą zagłosowało 86 senatorów

"Senat RP wyraża szacunek dla wszystkich walczących wówczas o wolność i demokrację, potępia komunistycznych organizatorów antysemickich prześladowań oraz dziękuje za solidarność z prześladowanymi" - głosi treść przyjętej w środę przez Senat uchwały dotyczącej wydarzeń Marca '68.

Za przyjęciem uchwały głosowało 86 senatorów, jeden był przeciw, jeden wstrzymał się od głosu.

Tym samym Senat przyjął uchwałę w sprawie 50. rocznicy Marca '68 o treści zgodnej z uchwałą przyjętą we wtorek przez Sejm.

ZOBACZ: UCHWAŁA W SPRAWIE 50. ROCZNICY MARCA '68

"W 50. rocznicę protestów studentów, uczniów szkół średnich i młodych robotników z marca 1968 roku Senat Rzeczypospolitej Polskiej wyraża szacunek dla wszystkich walczących wówczas o wolność i demokrację, potępia komunistycznych organizatorów antysemickich prześladowań oraz dziękuje za solidarność z prześladowanymi" - napisano w przyjętej przez Senat uchwale.

Przypomniano, że Marzec '68 rozpoczął się od protestów przeciwko zdjęciu ze sceny Teatru Narodowego "Dziadów" w reżyserii Kazimierza Dejmka, spektaklu będącego "sprzeciwem wobec totalitarnej dyktatury, cenzury i prześladowań politycznych".

Senat "wyraża zdecydowany sprzeciw wobec jakichkolwiek przejawów antysemityzmu"

"Odpowiedzią władz było uruchomienie represji wobec uczestników demonstracji, rozpoczęcie fali antysemickich czystek oraz nagonki prasowej.

Komuniści użyli całego szeregu kłamstw, dokonując publicznych spektakli nienawiści w środkach masowego przekazu.

Doszło także do brutalnych działań służb specjalnych państwa policyjnego: aresztowań, procesów politycznych, masowych zwolnień z pracy i relegacji z uczelni" - napisano w uchwale.

Podkreślono też, że Senat Rzeczypospolitej Polskiej, pamiętając o "dramatycznych losach Żydów polskich - zmuszanych przez władze komunistyczne do opuszczenia Polski w 1968 roku, wyraża zdecydowany sprzeciw wobec jakichkolwiek przejawów antysemityzmu".

"Senat Rzeczypospolitej Polskiej solidaryzuje się z obywatelami polskimi, niezależnie od ich narodowości i wyznania, mieszkającymi w kraju i za granicą, prześladowanymi przez reżim komunistyczny oraz wyraża najwyższy szacunek dla odwagi i poświęcenia tych, którzy podjęli walkę z komunizmem" - głosi treść uchwały.

Autor: pk//kg / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: tvn24

Raporty:
Pozostałe wiadomości