Polska

Senat przyjął ostatnią ustawę o Trybunale Konstytucyjnym. Bez poprawek

Polska

Senat przyjął ostatnią ustawę o Trybunale Konstytucyjnym. Bez poprawek
tvn24Ustawa o TK trafi teraz do prezydenta

Senat przyjął w czwartek bez poprawek ostatnią z trzech ustaw autorstwa PiS o Trybunale Konstytucyjnym. Przewiduje ona m.in., że z mocy prawa unieważniony staje się niedawny wybór trzech sędziów TK na nowego prezesa Trybunału. Ustawa trafi teraz do prezydenta, na którego decyzję czekają już przyjęte wcześniej przepisy.

Za przyjęciem ustawy bez poprawek - o co wnosiły senackie komisje - głosowało 56 senatorów, 27 było przeciw, a 2 wstrzymało się od głosu. Wcześniej w głosowaniu przepadł wniosek PO o odrzucenie ustawy.

Przepisy przejściowe

Ustawa - "Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed TK oraz ustawę o statusie sędziów TK" - zawiera przepisy przejściowe i końcowe. Odnoszą się one do dwóch już uchwalonych ustaw, które całościowo regulują postępowanie w TK i status jego sędziów. Ustawa m.in. z mocy prawa unieważnia niedawny wybór trzech sędziów TK - jako kandydatów dziewięciorga sędziów TK zebranych na Zgromadzeniu Ogólnym TK - na nowego prezesa Trybunału. Kadencja prezesa TK Andrzeja Rzeplińskiego wygasa 19 grudnia.

Według ustawy, w przypadku konieczności nowej procedury ws. wyboru prezesa, do czasu jego powołania, Trybunałem kieruje p.o. prezes. Wybierze go prezydent RP "spośród sędziów Trybunału o najdłuższym stażu pracy w sądownictwie powszechnym lub administracji państwowej szczebla centralnego na stanowiskach związanych ze stosowaniem prawa". Zapis ten krytykowali opozycja, Krajowa Rada Sądownictwa i Rzepliński. Argumentowano, że wiceprezesa TK wymienia konstytucja, w której nie ma p.o. prezesa. Kadencja wiceprezesa TK Stanisława Biernata kończy się w czerwcu 2017 r.

Moc straci ustawa z 22 lipca

P.o. prezes w ciągu miesiąca od ogłoszenia ustawy przeprowadzałby procedurę przedstawienia prezydentowi kandydatów na prezesa TK. W zwołanym przez niego Zgromadzeniu Ogólnym mają uczestniczyć sędziowie, "którzy złożyli ślubowanie wobec prezydenta" (chodzi o wybranych do TK w grudniu ub.r. Mariusza Muszyńskiego, Lecha Morawskiego i Henryka Ciocha, których Rzepliński nie dopuszcza do orzekania w TK i do udziału w ZO.).

Ustawa stanowi, że sędzia TK może - w miesiąc od wejścia w życie ustawy o statusie sędziów TK - przejść w stan spoczynku "w związku z wprowadzeniem w trakcie trwania jego kadencji nowych zasad realizacji obowiązków sędziego". Według opozycji, jest to "zachęta" do tego, by PiS mogło wprowadzić kolejnych sędziów do TK.

Co do zasady wszystkie trzy ustawy mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. M.in. przepisy dotyczące procedury wyłaniania kandydatów na prezesa oraz likwidacji stanowiska szefa Biura TK mają wejść w życie w dniu po tym ogłoszeniu.

Straci też co do zasady moc obecna ustawa o TK z 22 lipca.

Profesor Zoll: Trybunał Konstytucyjny dzisiaj w Polsce niestety nie spełnia swojej roli
Profesor Zoll: Trybunał Konstytucyjny dzisiaj w Polsce niestety nie spełnia swojej rolitvn24
wideo 2/21

Autor: pk//tka / Źródło: PAP

Raporty:
Pozostałe wiadomości