Polska

Sędzia Iwulski odwołał się od negatywnej opinii nowej KRS

Polska

[object Object]
Głosowanie w sprawie sędziego Iwulskiego odbyło się 12 lipcatvn24
wideo 2/35

Prezes Sądu Najwyższego Józef Iwulski odwołał się w czwartek od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa, w której negatywnie zaopiniowano jego oświadczenie o woli dalszego sprawowania urzędu - poinformował zespół prasowy Sądu Najwyższego.

Przed tygodniem nowa Krajowa Rada Sądownictwa pozytywnie zaopiniowała oświadczenia o woli dalszego sprawowania urzędu po ukończeniu 65. roku życia złożone przez 5 sędziów SN. Oświadczenia 7 sędziów, w tym prezesa Iwulskiego, zostały zaopiniowane negatywnie.

Uzasadnienie odwołania

Iwulski - za pośrednictwem przewodniczącego KRS - skierował odwołanie do Sądu Najwyższego.

Jak wskazał w tym odwołaniu sędzia Iwulski, zgodnie z ustawą o KRS "uczestnik postępowania może odwołać się do Sądu Najwyższego z powodu sprzeczności uchwały Rady z prawem, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej".

Iwulski dodał, że wprawdzie "w sprawach indywidualnych dotyczących powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego SN odwołanie przysługuje do Naczelnego Sądu Administracyjnego". Jak jednak wskazał, ten ostatni przepis nie znajduje zastosowania, bo sprawa dotycząca wyrażenia opinii w przedmiocie dalszego zajmowania stanowiska sędziego SN nie jest "sprawą dotyczącą powołania" na to stanowisko.

Jak ocenił w swym odwołaniu sędzia Iwulski, "KRS winna była odmówić zastosowania normy przewidującej, że sędzia SN, który ukończył 65. rok życia przed wejściem w życie ustawy o SN, przechodzi w stan spoczynku".

ZOBACZ ODWOŁANIE SĘDZIEGO IWULSKIEGO

Oświadczenia sędziów

Zgodnie z ustawą o Sądzie Najwyższym, która weszła w życie 3 kwietnia, w trzy miesiące od tego terminu, czyli 3 lipca, w stan spoczynku musieli przejść sędziowie SN, którzy ukończyli 65. rok życia. Mogą oni jednak dalej pełnić funkcję, jeśli do 2 maja złożyli stosowne oświadczenie i przedstawili odpowiednie zaświadczenia lekarskie, a prezydent wyrazi zgodę na dalsze zajmowanie stanowiska sędziego SN. Prezydent, przed wyrażeniem zgody na dalsze zajmowanie stanowiska, zasięga opinii KRS.

Negatywne opinie - poza Iwulskim - Rada sformułowała w zeszłym tygodniu wobec sędziów: Jerzego Kuźniara, Stanisława Zabłockiego (ta trójka w swych oświadczeniach nie powołała się bezpośrednio na nową ustawę o Sądzie Najwyższym) oraz: Marii Szulc, Anny Owczarek, Jacka Gudowskiego i Wojciecha Katnera.

Jak poinformowano w czwartek sędziowie Szulc, Owczarek i Katner złożyli do KRS wnioski o doręczenie uchwał dotyczących opinii co do ich oświadczeń, wraz z uzasadnieniem tych uchwał. Zespół prasowy Sądu Najwyższego dodał, że wnioski te "zmierzają do zaskarżenia uchwał KRS dotyczących dalszego zajmowania stanowiska sędziego SN".

Autor: mm//kg / Źródło: PAP

Raporty:
Pozostałe wiadomości