Polska

Ruszyła tegoroczna kwalifikacja wojskowa

Polska

Kwalifikacja wojskowa ruszyła w całym kraju
Fakty TVNKwalifikacja wojskowa ruszyła w całym kraju

Tegoroczna kwalifikacja wojskowa obejmie około 220 tysięcy osób, głównie mężczyzn urodzonych w 1999 roku - przypomniało MON. Kwalifikacja, która co roku rozpoczyna się pod koniec stycznia, potrwa do 28 kwietnia.

Kwalifikacja wojskowa zastąpiła w 2009 roku pobór, wobec zawieszenia obowiązkowej służby wojskowej w związku z profesjonalizacją armii. Celem kwalifikacji jest zebranie informacji o stanie zdrowia fizycznego i psychicznego młodych ludzi, pod kątem ich predyspozycji do służby w wojsku.

Kobiety i mężczyźni

Poza mężczyznami urodzonymi w 1999 roku tegoroczna kwalifikacja obejmie mężczyzn urodzonych w latach 1994-1998, którzy nie mają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Podlegają jej także mężczyźni i kobiety urodzeni w latach 1997 i 1998, którzy w latach poprzednich zostali uznani przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolnych do czynnej służby wojskowej (kategoria zdolności B), mężczyźni i kobiety urodzeni w latach 1998 i 1999, którzy w poprzednich latach zostali uznani za czasowo niezdolnych do czynnej służby wojskowej (kategoria B), a termin orzeczenia czasowej niezdolności do służby upłynie po 28 kwietnia 2018 roku.

Kwalifikacji podlegają ponadto kobiety urodzone w latach 1994-1998, które posiadają kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety, które w roku szkolnym lub akademickim 2017/2018 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na innych kierunkach, między innymi psychologia, farmacja, pielęgniarstwo, jeżeli nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Wezwane mogą również zostać osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej.

Wezwanie od wójta lub burmistrza

Kwalifikację przeprowadzą wojewodowie przy współudziale szefów wojewódzkich sztabów wojskowych, wojskowych komendantów uzupełnień oraz starostów, wójtów i burmistrzów, względnie prezydentów miast.

Informacje o szczegółowych terminach i miejscach kwalifikacji wojskowej w poszczególnych województwach i powiatach, zostały opublikowane w formie obwieszczeń.

Dodatkowo, każda osoba podlegająca obowiązkowi kwalifikacji wojskowej otrzyma od wójta lub burmistrza wezwanie imienne z dokładną datą i miejscem stawiennictwa.

Kara za niestawiennictwo

Zniesienie służby zasadniczej nie zniosło obowiązku stawiania się przed komisją lekarską. Za niestawienie się do kwalifikacji, podobnie jak wcześniej za niestawienie się przed komisją poborową, grozi grzywna lub kara ograniczenia wolności.

W razie niemożności stawienia się przed komisją z ważnych przyczyn (na przykład egzamin maturalny) wezwana osoba ma obowiązek zawiadomić o tym wójta, burmistrza lub prezydenta miasta najpóźniej w dniu, na który była wezwana.

Autor: kk//kg / Źródło: PAP

Pozostałe wiadomości