Polska

Nowoczesnej program na wybory. "Wejście do strefy euro i polityka bezpieczeństwa"

Polska

Katarzyna Lubnauer zapowiada podstawę programową Nowoczesnej na wybory do PE
Katarzyna Lubnauer zapowiada podstawę programową Nowoczesnej na wybory do PEtvn24
wideo 2/35

Rada Krajowa Nowoczesnej przyjęła w sobotę uchwałę programową na wybory do Parlamentu Europejskiego, które mają być elementem minimum programowego Koalicji Europejskiej. Nowoczesna postuluje między innymi o wejście do strefy euro, czy wprowadzenie rozwiązań dotyczących bezpieczeństwa.

- Kwestia bezpieczeństwa poprzez wspólną politykę bezpieczeństwa Unii Europejskiej uważam, że jest zadaniem na najbliższe lata dla Paramentu Europejskiego, Komisji Europejskiej i dla wszystkich krajów europejskich - oświadczyła Lubnauer.

- Tak samo bezpieczeństwo energetyczne, czyli tworzenie powiązań energetycznych, umożliwiających bezpieczeństwo energetyczne Polski i innych krajów Unii Europejskiej - dodała.

"Europy silnej, zdolnej i chętnej do działania"

Szefowa Nowoczesnej podkreśliła, że jedną z najważniejszych kwestii dla jej partii jest to, by część przyjętych w sobotę elementów programowych trafiło do wspólnego programu Koalicji Europejskiej.

- To są wybory europejskie, w związku z tym trzeba się skoncentrować na tym, jaką mamy wizję Europy, w jakim kierunku Europa ma iść - mówiła Lubnauer.

- Druga kwestia to jest to, że chcemy mieć reprezentantów we wszystkich okręgach - osoby, które pochodzą z Nowoczesnej, albo które są wspierane przez Nowoczesną, bo wyznają te same wartości - które możemy zaproponować naszym wyborcom, żeby ich poparli - dodała.

"Chcemy Europy silnej, zdolnej i chętnej do działania, obecnej wszędzie tam, gdzie decydują się losy świata. Nasze gospodarki powinny stać się bardziej konkurencyjne, nasze instytucje bardziej skuteczne, nasze zarządzanie migracjami bardziej spójne, nasza silniejsza zdolność do reagowania na scenie światowej, nasza wspólna odpowiedź na zmiany klimatu i przestępczość transgraniczną skuteczniejsza" - oceniono w uchwale programowej Rady Krajowej.

Integracja europejska skoncentrowana wokół euro

Nowoczesna chce wykorzystać szanse płynące z globalizacji w celu generowania wzrostu gospodarczego i zwiększenia zatrudnienia.

Ponadto, jak wskazano w dokumencie, UE powinna promować wolny handel oraz tworzyć obowiązujące w nim standardy globalne, jednocześnie dbając o większą przejrzystość na wszystkich etapach procesu negocjacyjnego.

Zdaniem Nowoczesnej integracja europejska będzie koncentrować się wokół strefy euro i to od przyjęcia wspólnej waluty zależeć będzie udział Polski w podejmowaniu wszystkich decyzji oraz pełna partycypacja w europejskim budżecie.

"Uważamy, że powinno nastąpić to w możliwie szybkim terminie, pozwalającym dobrze przygotować polską gospodarkę, czyli do 2024 roku" - podkreślono.

Partia Katarzyny Lubnauer chce także wspomagać małe i średnie przedsiębiorstwa poprzez ułatwienia w tworzeniu miejsc pracy, w szczególności dla młodych, a także poprzez łatwiejszy dostęp do funduszy wspólnotowych dla nowych, innowacyjnych firm w Europie.

Ramy prawne dla nowych technologii

"Unia Europejska powinna jako pierwsza stworzyć ramy prawne dla nowych technologii takich jak blockchain, sztuczna inteligencja i innych, które mogą wspomóc zarówno gospodarkę, jak i życie publiczne" - oceniono w dokumencie.

Nowoczesna postuluje ponadto wzmocnienie naszej gospodarki opartej na wiedzy poprzez inwestycje w badania i innowacje oraz wyposażenie obywateli w umiejętności właściwe dla wyzwań XXI wieku, wypełniając międzypokoleniową lukę w umiejętnościach cyfrowych.

"Osiągnięcie celu 3 proc. PKB Unii na badania i rozwój do roku 2020 oraz uproszczenie postępowań grantowych to klucz do zwiększenia naszej konkurencyjności i produktywności" - stwierdzono.

"Unia Europejska musi inwestować w edukację i zbudować ramy prawne dla Europy cyfrowej, która ułatwi życie Polakom i innym obywatelom UE, rozwijając w pełni połączony rynek usług cyfrowych. Chcemy, aby kwalifikacje uzyskane w państwie członkowskim były całkowicie uznawane w innych" - dodano.

Promowanie równości płci

"Jesteśmy zdeterminowani, by promować równość płci, wzmocnić pozycję kobiet, aby każdy miał te same prawa i możliwości we wszystkich obszarach życia społecznego, w tym w publicznych procesach decyzyjnych" - pokreślono w uchwale programowej.

"Musimy promować równość i ochronę mniejszości, w tym społeczności LGBT+. W Europie nie może być miejsca dla mowy nienawiści, ani tym bardziej dla przestępstw z nienawiści. Tożsamości regionalne, w szczególności języki regionalnych, powinny znaleźć się pod szczególną ochroną UE" - zapisano w dokumencie.

Rozwiązania dotyczące bezpieczeństwa

Nowoczesna postuluje także budowę silnego europejskiego filaru NATO.

"Oczekujemy, że Europa zwiększy zakres integracji w polityce obrony i bezpieczeństwa poprzez rozwiązania takie jak PESCO, Europejski Fundusz Obronny, przegląd CARD i Europejska Agencja Obrony" - podkreślono.

"Chcemy większego zaangażowania Parlamentu Europejskiego w decyzje, udzielając mu prawa inicjatywy prawodawczej, oraz większej przejrzystości negocjacji i głosowań w Radzie Europejskiej. Powinniśmy ustanowić nowy, skuteczny mechanizm, oprócz Artykułu 7 Traktatu o Unii Europejskiej, aby regularnie monitorować naruszenia praw podstawowych, wolności obywatelskich i zasad państwa prawa w krajach członkowskich UE" - głosi kolejna propozycja Nowoczesnej.

W uchwale Nowoczesnej znalazły się także postulaty związane z ochroną przyrody, walki ze smogiem, czy rozwiązywaniem problemów zmian klimatycznych.

Autor: asty//now / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: tvn24

Raporty:
Pozostałe wiadomości