Białystok

Białystok

Informacyjny spot Ministerstwa Zdrowia dotyczący koronawirusa został przetłumaczony na język migowy. Opublikował go Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Głusi zwracają jednak uwagę na to, że są w ogromnym stopniu wykluczeni z szybkiego obiegu informacji i apelują o zmiany, które pozwolą im na taki sam dostęp do wiedzy, jak reszcie społeczeństwa.

To, co jest nowe i co stanowi coraz większe wyzwanie, to nie tylko pęknięcia w dotychczasowej strukturze geopolitycznej, ale także wielkie wyzwanie technologiczne - mówił w czasie swojego wystąpienia na Uniwersytecie w Białymstoku Donald Tusk. - Ta nowa narracja, która będzie powstawała właśnie w tej przestrzeni, która może być poza wszelką kontrolą, to nie będzie narracja czułego narratora, to może być narracja bezlitosnego manipulatora - wskazywał.