praca zdalna

praca zdalna

Duże zmiany w Kodeksie pracy

Praca online powinna być ściśle określona i wymaga jasnych zasad po stronie pracownika i pracodawcy. Wszystko to właśnie ma zacząć oficjalnie obowiązywać. Łukasz Łubian.