Niskie stany wód w rzekach. "Susza to cichy zabójca, rozwija się powoli i niezauważenie"

Źródło:
tvn24.pl
Poziom wody w Wiśle w Toruniu oscyluje w granicach 150 cm
Poziom wody w Wiśle w Toruniu oscyluje w granicach 150 cmTVN24/ Michał Malinowski
wideo 2/8
Poziom wody w Wiśle oscyluje w granicach 120 cm

W niektórych częściach województwa kujawsko-pomorskiego występuje susza hydrologiczna. Specjaliści zgodnie podkreślają, że dla poprawienia sytuacji niezbędne są opady deszczu. Jednak nie te krótkie i ulewne, a umiarkowane i długotrwałe, które będą występować co kilka dni. Prognozy jednak nie są zbyt optymistyczne. - W regionie kujawsko-pomorskim, po krótkotrwałych opadach na przełomie lipca i sierpnia, przewiduje się wysoką temperaturę powietrza i prawie brak opadów - zapowiadają eksperci. I podkreślają, że "susza to cichy zabójca, rozwija się powoli i niezauważenie".

Na wodowskazie na Wiśle w Toruniu najniższy zanotowany w przeszłości (w grudniu 2018 roku) stan wody to 90 centymetrów. W poniedziałek, 1 sierpnia było to około 150 centymetrów. I choć po opadach z końca lipca wody przybyło to nie na tyle, by zapomnieć o niskim stanie Wisły. Ten utrzymuje się od kilku tygodni, a w tym roku - tak jak w wielu poprzednich - przyczynił się do tego też brak pokrywy śnieżnej zimą, co w przypadku roztopów skutkowałoby wezbraniem wody w rzekach.

Czytaj też: Wisła odsłania coraz więcej dna. Poniedziałkowe odczyty ocierają się o rekord

- Sytuacja jest o tyle niepokojąca, ponieważ tradycyjnie w naszym klimacie okresy niskich stanów wody występują nieco później to znaczy pod koniec lata i w pierwszej części jesieni, a w tym roku zaawansowana niżówka jest z nami od początku lata - wyjaśnia Rafał Maszewski, klimatolog z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. I dodaje: - Często w przeszłości tak zwane deszcze świętojańskie - w czerwcu i na początku lipca - nieco podnosiły poziom wody na Wiśle w naszym regionie, zdarzały się nawet powodzie w tym okresie, na przykład w 1997 roku, czy w 2010 roku. W tym roku - jak i podczas wielu poprzednich lat - to zjawisko zanika.

W podobnym tonie wypowiada się prof. dr hab. Włodzimierz Marszelewski, kierownik Katedry Hydrologii i Gospodarki Wodnej na UMK w Toruniu. - Prawie wzdłuż całej Wisły, w tym na odcinku kujawsko-pomorskim, występują stany wody zaliczane do najniższych. W wielu miejscach poziom wody tylko o kilkanaście centymetrów przewyższa poziom minimalny obserwowany w okresie minionych ponad stu lat.

susza atmosferyczna - brak opadów przez trzy tygodnie, wysoka temperatura, niska wilgotność, wyżowa cyrkulacja; susza glebowa - niedobór wody dla roślin; brak opadów prowadzi do zmniejszenia zasobów w strefie aeracyjnej; susza hydrologiczna - obniżenie poziomu wód powierzchniowych i podziemnych - uzupełnienie wód podziemnych po tym okresie zajmuje wiele czasu; susza hydrogeologiczna - następstwo długiej suszy hydrologicznej; poziom wód gruntowych jest tak niski, iż niemożliwe jest korzystanie ze studni - następuje obniżenie jakości zasobów wody

Niski poziom wody w Wiśle
Niski poziom wody w WiśleTVN24

Susza hydrologiczna, glebowa i hydrogeologiczna

Jak podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w województwie kujawsko-pomorskim obowiązuje już kilka ostrzeżeń przed suszą hydrologiczną, między innymi dla Wisły do zbiornika Włocławek, zlewni Zgłowiączki, Wełny, Noteci środkowej i Drwęcy. Dodatkowym problemem jest susza glebowa. Miejscami na terenie województwa wilgotność gleby spadła poniżej 40 procent, co wskazuje na możliwy deficyt wody w warstwie gleby z korzeniami.

- Niskie stany wody występują też w dopływach Wisły, w tym w Drwęcy. Do wyjątków należą jedynie Brda i Wda z poziomem wody określanym jako średni. Wynika to ze specyfiki ich zasilania, które obecnie polega prawie wyłącznie na dopływie wód podziemnych. Rzeki te charakteryzują się największym udziałem wód podziemnych w ich zasilaniu nie tylko w skali regionu kujawsko-pomorskiego, ale także w skali całej Polski - wyjaśnia Marszelewski. I dodaje: - Susza hydrologiczna występuje zwłaszcza w zachodniej części województwa. Na szczęście przelotne opady deszczu utrudniają jej dalszy rozwój.

Czytaj też: Susza hydrologiczna i inne etapy suszy. Czym się różnią i jakie niosą skutki

- Najtrudniejsza sytuacja jest na pewno na Wiśle, Noteci, pogarsza się na Drwęcy, ale nie zapominajmy o wielu znacznie mniejszych ciekach, mokradłach i leśnych zbiornikach retencyjnych, gdzie wody jest bardzo mało albo jej wcale nie ma - wskazuje naukowiec. I przyznaje, że kolejnym zagrożeniem jest susza hydrogeologiczna, z którą już boryka się zachodnia część kraju. Co to oznacza? - Znaczny spadek poziomu wód gruntowych, co najwcześniej odczujemy w przypadku pobierania wody z płytkich poziomów wodonośnych, w tym zwłaszcza studni. Takiego rodzaju susze mogą się utrzymywać ponad dwa lata - tłumaczy klimatolog Rafał Maszewski.

Potrzebne opady, ale nie intensywne i krótkie, a umiarkowane, długotrwałe i co kilka dni

Eksperci są zgodni: do poprawienia sytuacji niezbędne są opady. I to nie takie, z jakimi mamy w tym roku często do czynienia, czyli intensywne, krótkotrwałe, które niedostatecznie nawilżają glebę w wyniku znacznego spływu po powierzchni.

- Najbardziej korzystne są umiarkowane długotrwałe opady deszczu, po których przez pewien czas byłoby chłodniej, a na niebie utrzymywałyby się chmury. Takie opady powinny występować co kilka dni - podkreśla Maszewski. I zastrzega: - Żebyśmy odczuli wzrost stanu wody na Wiśle, padać musi również w jej górnym dorzeczu. Same opady w naszym regionie nie mają znaczenia dla Wisły, ale wzrośnie wówczas poziom wody w mniejszych ciekach i rowach.

Poziom wody w Wiśle w Toruniu oscyluje w granicach 150 cmTVN24/ Michał Malinowski

W niedzielę sytuacja hydrologiczna poprawiła się nieco w górach. Obficie padający od wielu godzin deszcz spowodował wezbranie wód w rzekach w Beskidach. Z danych IMGW wynika, że poziom ostrzegawczy przekroczyła Biała Wisełka w Wiśle Czarnem, Wisła w Ustroniu i Biała na wodowskazie Czechowice-Bestwina.

Sytuacja się polepszy, ale tylko na chwilę. IMGW: w kolejnych tygodniach susza będzie wciąż obecna

Zdaniem profesora Marszelewskiego, prognozy pogody na pierwszy tydzień sierpnia - z punktu widzenia gospodarki wodnej - nie są jednak korzystne. - W regionie kujawsko-pomorskim, po krótkotrwałych opadach na przełomie lipca i sierpnia, przewiduje się wysoką temperaturę powietrza i prawie brak opadów - komentuje w rozmowie z tvn24.pl.

Czytaj też: Po ochłodzeniu nadejdzie solidny upał. Niebawem możliwe nawet 35 stopni

- Potrzebujemy opadów deszczu. Weekendowe (30-31 lipca) opady deszczu niestety tylko przejściowo poprawiły sytuację hydrologiczną i wilgotnościową. Po weekendzie sytuacja ponownie się pogorszy, a w drugiej połowie przyszłego tygodnia powrócą do Polski upały (szczególnie na zachodzie Polski), które sprawiają, że woda jeszcze szybciej wysycha i paruje. W kolejnych dniach i tygodniach susza, z mniejszym lub większym natężeniem, będzie wciąż obecna - zapowiada Grzegorz Walijewski, rzecznik prasowy IMGW.

Co się stanie, jeśli nie zadbamy o sytuację hydrologiczną?
Co się stanie, jeśli nie zadbamy o sytuację hydrologiczną?TVN24

Klimatolog: susza to cichy zabójca, rozwija się powoli i niezauważenie

Jak niebezpiecznym zjawiskiem jest susza hydrologiczna? Klimatolog z Torunia wyjaśnia:

- Wbrew pozorom z powodzią łatwiej walczyć, niż z suszą. Susza to taki cichy zabójca, rozwija się powoli i niezauważenie, ale jak już się rozwinie to skutki są długotrwałe i trudne do ograniczenia, dotyczą również większej grupy mieszkańców - tłumaczy Maszewski.

Niski poziom Wisły w ToruniuTVN24/ Michał Malinowski

Długotrwałe niedobory wody prowadzą przede wszystkim do strat w uprawach rolnych. Oprócz tego niskie przepływy w rzekach wpływają na gospodarkę.

- W dalszej perspektywie może dojść do obniżenia zwierciadła wód podziemnych, a co za tym idzie do problemów z zaopatrzeniem w wodę ludności. Susza prowadzi także do dużych szkód w środowisku naturalnym, zanikaniu terenów podmokłych, wysychaniu zbiorników wodnych, a nawet do powolnego pustynnienia niektórych obszarów - wylicza przedstawiciel IMGW.

Niski stan wody w Wiśle w Toruniu

Jak podkreśla profesor Marszelewski, nie ma wątpliwości, że na skutek suszy ucierpi przyroda. - Niskie stany wody w rzekach są wyjątkowo szkodliwe dla fauny i flory związanej ze środowiskiem wodnym. Obumarłe rośliny lub śnięte ryby są tego jednym z najgroźniejszych dowodów - opisuje naukowiec.

Czytaj też: Okresowe rzeki, brak wody, przerwy w dostawie prądu i wyższe ceny żywności to coraz bardziej realny scenariusz

I podkreśla: - Szkody ekologiczne nie tylko występują w korytach rzek, ale także wzdłuż występujących obok nich mokradeł czy łąk. Istnieje ścisła więź między tymi obszarami, a rzekami. Radykalne obniżenie poziomu wody w rzece skutkuje także obniżeniem poziomu wody mokradeł i łąk i w konsekwencji powoduje ich przesuszenie.

Powodzi ma być mniej, suszy coraz więcej. "Sytuacja hydrologiczna będzie coraz bardziej skomplikowana"

Jak mówi Marszelewski, przewidywania ekspertów, co do występowania susz w kolejnych latach nie napawają optymizmem. Ze wszystkich opracowanych dotąd "scenariuszach hydrologicznych" wynika, że w najbliższych dziesięcioleciach będzie nasilać się liczba i częstość występowania susz.

Czytaj też: Bywa, że opalają się na nich rodziny z dziećmi. Łachy omijajcie z daleka

- Rzadsze będą powodzie, co z gospodarczego punktu widzenia jest korzystne. Co ciekawe, nie przewiduje się radykalnego zmniejszenia średniego rocznego odpływu wody. Wskazuje to na zachowanie rocznych sum opadów atmosferycznych na podobnym - jak dotąd - poziomie. Biorąc jednak pod uwagę wszystkie elementy wspomnianych scenariuszy, sytuacja hydrologiczna będzie coraz bardziej skomplikowana. Susze i okresy bez opadów będą coraz dłuższe, a opady coraz bardziej nawalne i krótkotrwałe - wyjaśnia.

Specjalistka WWF Alicja Pawelec o sytuacji hydrologicznej w kraju
Specjalistka WWF Alicja Pawelec o sytuacji hydrologicznej w krajuTVN24

Problemy te szczególnie będą widoczne w środkowej części Polski, w tym w zachodniej i południowej części województwa kujawsko-pomorskiego.

- Region ten, jak wiadomo od dawna, znajduje się w obrębie jednego z najuboższych w wodę obszarów. Nie tylko w skali kraju, ale także w skali całej Europy. Z tego też powodu potrzebne są natychmiast konkretne działania w zakresie gospodarowania wodą, o których mówi się od lat, a których efekty jak dotąd są niewielkie - podkreśla profesor.

- Strefa wyżów znad północnej Afryki w okresie lata będzie coraz częściej wypychać niże dalej na północ, co oznacza długotrwałe susze w basenie Morza Śródziemnego i coraz częstsze susze w Europie Środkowej, wraz z adwekcjami gorących mas powietrza znad północnej Afryki. Oczywiście nie będzie tak co roku, ale prawdopodobieństwo takich sytuacji będzie wzrastać - stwierdza Rafał Maszewski.

Czytaj też: IMGW: susza jest i będzie coraz poważniejsza

W IMGW są podobnego zdania. - Susza będzie nam towarzyszyć przez kolejne lata. Wody będzie coraz mniej. Już w 2030 roku ilość wody użytkowej w Polsce będzie o 40 procent niższa od zapotrzebowania na nią. To znaczy, że będziemy mieli prawie o połowę mniej wody do wykorzystania - ocenia Grzegorz Walijewski.

Samorządy monitorują

Jak sobie radzą miasta położone nad Wisłą z tym problemem? W Bydgoszczy odnotowano najniższy poziom wody w Wiśle w historii.

- Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Bydgoszczy na bieżąco monitoruje stan wody na Wiśle z wodowskazu w Bydgoszcz-Fordon. W piątek (29 lipca) poziom wody wynosił 120 cm i nie był to najniższy poziom jaki występował w przeszłości. Na dzisiaj ten poziom wody nie rodzi negatywnych skutków dla miasta - za wyjątkiem utrudnienia żeglugi śródlądowej - w zaopatrzeniu w wodę pitną. Ta jest pobierana z ujęcia powierzchniowego rzeki Brdy i zgromadzona na dłuższy okres w stawach infiltracyjnych oraz z ujęć podziemnych w Myślęcinku - informuje Marta Stachowiak, rzeczniczka prasowa prezydenta Bydgoszczy.

W wielu miejscach pojawiły się piaszczyste łachyTVN24/ Michał Malinowski

We Włocławku monitorują poziom Wisły i Zgłowiączki w ścisłej współpracy z Wodami Polskimi Zarządem Zlewni we Włocławku. - Ostrzeżenia hydrologiczne o suszy hydrologicznej miasto otrzymuje również z Centrum Zarządzania Kryzysowego w Bydgoszczy. Miasto posiada dostęp do szczegółowych danych IMGW ze strony "Monitor IMGW". Niezależnie od tego, stan wód w razie zagrożeń jest odczytywany przez służby miejskie z wodomierzy - wyjaśnia Aleksandra Bartoszewska z urzędu miasta we Włocławku.

Anna Kulbicka-Tondel, rzeczniczka prasowa prezydenta Torunia, nawiązuje z kolei do słów ekspertów z zakresu klimatu i hydrologii. - Sytuacja hydrologiczna obserwowana w naszej lokalnej skali jest natomiast bolesną ilustracją, kierowanych od wielu lat do społeczeństw planety ostrzeżeń o dramatycznych skutkach ocieplenia klimatu z jakimi przyjdzie się nam, jako gatunkowi ludzkiemu zmierzyć - komentuje.

Wisła w ToruniuTVN24/ Michał Malinowski

Dodaje, że Toruń nie wykorzystuje wód prowadzonych korytem rzeki Wisły do jakichkolwiek celów sanitarnych, bytowych czy gospodarczych. Dlatego - jak wskazuje - obserwowane od wielu tygodni niskie stany wody nie mają bezpośredniego znaczenia dla funkcjonowania miasta.

Autorka/Autor:Michał Malinowski

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24/ Michał Malinowski

Pozostałe wiadomości

W najbliższych dniach lub tygodniach poznamy stanowisko nie tylko Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Zdrowia, ale również rządu w sprawie składki zdrowotnej - przekazał szef kancelarii premiera Jan Grabiec. Dodał, że na ten temat toczą się rozmowy między resortami.

"Być albo nie być" w rządzącej koalicji. Szef kancelarii premiera komentuje

"Być albo nie być" w rządzącej koalicji. Szef kancelarii premiera komentuje

Źródło:
PAP

Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych zdecydował w poniedziałek, że były prezydent USA Donald Trump może pojawić się na kartach do głosowania w prawyborach w Kolorado. Decyzję o uniemożliwieniu Trumpowi startu w tym stanie wydał Sąd Najwyższy Kolorado, który w swej decyzji powołał się na 14. poprawkę do konstytucji. 

Trump wygrywa przed Sądem Najwyższym. Może pojawić się na kartach wyborczych w Kolorado

Trump wygrywa przed Sądem Najwyższym. Może pojawić się na kartach wyborczych w Kolorado

Źródło:
Reuters, tvn24.pl

Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie programu ministerstwa edukacji, który określany jest jako willa plus. Stało się to na początku lutego - dowiedziała się dziennikarka TVN24 Marta Gordziewicz.

Jest śledztwo w sprawie willi plus

Jest śledztwo w sprawie willi plus

Źródło:
TVN24

Zawartość kokainy i innych narkotyków w rzymskim powietrzu rośnie - donoszą eksperci z włoskiego Komitetu Badań Naukowych. O tym, że w ciągu ostatnich 10 lat zawartość kokainy w powietrzu wzrosła aż o 60 procent, można przeczytać w poniedziałkowym wydaniu dziennika "Il Messaggero".

Coraz większa zawartość narkotyków w powietrzu w Rzymie

Coraz większa zawartość narkotyków w powietrzu w Rzymie

Źródło:
PAP, ilfattoquotidiano.it,

Potwierdzam zakup oprogramowania Hermes za czasów prokuratora krajowego Bogdana Święczkowskiego - powiedział w rozmowie z dziennikarzami w Sejmie minister sprawiedliwości, prokurator generalny Adam Bodnar. Na pytanie przeciwko komu był używany, senator Koalicji Obywatelskiej odparł, że "na tym etapie będzie to wyjaśniane w prokuraturze".

Bodnar: potwierdzam zakup oprogramowania Hermes za czasów prokuratora Święczkowskiego

Bodnar: potwierdzam zakup oprogramowania Hermes za czasów prokuratora Święczkowskiego

Źródło:
TVN24, PAP

Jest reakcja sanepidu po śmierci 18-latki z Ostrzeszowa (woj. wielkopolskie). Dziewczyna z objawami zatrucia pokarmowego poszła do szpitala. Po zbadaniu odesłano ją jednak do domu, gdzie następnego dnia nastolatka zmarła. Teraz Inspektor Sanitarny w Ostrzeszowie pobiera próbki ze sklepu spożywczego, w którym dziewczyna miała kupić artykuły spożywcze. Jednocześnie prokuratura prowadzi postępowanie ws. działań lekarzy.

Śmierć 18-latki. Prokuratura wszczęła śledztwo, sanepid bada produkty ze sklepu

Śmierć 18-latki. Prokuratura wszczęła śledztwo, sanepid bada produkty ze sklepu

Źródło:
tvn24.pl/PAP

Na polu w okolicy miejscowości Miłakowo (woj. warmińsko-mazurskie) wylądował obiekt, który - jak podała prokuratura - został zidentyfikowany jako balon meteorologiczny. Sprawę komentował minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Zapewnił, że "wszystkie służby są zaangażowane w wyjaśnienie" tego zdarzenia. - Z informacji, które otrzymałem, wynika, że to był najprawdopodobniej balon meteorologiczny, który spadł. Takie przypadki mają miejsce, ale ze starannością podchodzimy do każdej takiej informacji - mówił.

Obiekt na polu niedaleko Ostródy. Minister obrony narodowej o przedmiocie znalezionym w Miłakowie

Obiekt na polu niedaleko Ostródy. Minister obrony narodowej o przedmiocie znalezionym w Miłakowie

Aktualizacja:
Źródło:
PAP, TVN24

Minister sprawiedliwości Adam Bodnar przedstawił plany zmian w Trybunale Konstytucyjnym. - Obywatele zasługują na to, żeby działał w Polsce sąd konstytucyjny, który w pełni realizuje swoje zadania - podkreślił. W konferencji wzięli udział też przedstawiciele wszystkich ugrupowań koalicji rządzącej oraz byli prezesi i sędziowie TK.

"Czas najwyższy, żeby doprowadzić do naprawy". Bodnar o planowanych zmianach w TK

"Czas najwyższy, żeby doprowadzić do naprawy". Bodnar o planowanych zmianach w TK

Źródło:
TVN24, PAP

Wypadek czterech ciężarówek na autostradzie A4 między węzłami Brzezimierz a Wrocław Wschód. Kierowca TIR-a nie utrzymał bezpiecznej odległości i uderzył w naczepę drugiego auta. 42-latek zmarł na miejscu. Autostrada A4 w stronę Wrocławia jest całkowicie zablokowana.

Śmiertelny wypadek na A4. Nie żyje kierowca ciężarówki

Śmiertelny wypadek na A4. Nie żyje kierowca ciężarówki

Źródło:
tvn24.pl

Komisja Europejska (KE) nałożyła karę ponad 1,8 miliarda euro na Apple. Amerykański koncern miał uniemożliwiać Spotify i innym muzycznym serwisom informowanie użytkowników o tańszych możliwościach płatności poza aplikacją App Store.

Ogromna kara nałożona na Apple

Ogromna kara nałożona na Apple

Źródło:
PAP, Reuters

Mirosław Suski, Arkadiusz Pikulik, Konrad Składowski, Ryszard Balicki, Maciej Kliś, Paweł Gieras i Ryszard Kalisz zostaną w środę powołani na członków Państwowej Komisji Wyborczej. Prezydent czekał z tym krokiem ponad dwa miesiące, bo Sejm wybrał ich na nowych członków PKW jeszcze w grudniu.

Prezydent czekał ponad dwa miesiące. Nowych członków Państwowej Komisji Wyborczej ma powołać w środę

Prezydent czekał ponad dwa miesiące. Nowych członków Państwowej Komisji Wyborczej ma powołać w środę

Źródło:
PAP, tvn24.pl

Audyt niebezpiecznych miejsc, kursy samoobrony, więcej kamer. Burmistrz Śródmieścia oraz radni z Koalicji Obywatelskiej mówią o swoich działaniach i pomysłach na poprawę bezpieczeństwa w dzielnicy po brutalnym gwałcie na Żurawiej w Warszawie.

Chcą więcej kamer i patroli policji. Reakcja władz Śródmieścia po brutalnym gwałcie

Chcą więcej kamer i patroli policji. Reakcja władz Śródmieścia po brutalnym gwałcie

Źródło:
tvnwarszawa.pl

Liczba ogłoszeń wynajmu mieszkań rośnie. W styczniu 2024 roku w 17 analizowanych miastach odnotowano 68 tysięcy takich ofert. To dane, które mogą być niepokojące dla właścicieli mieszkań na wynajem. Niewiele osób dostrzega nadchodzące zagrożenia - podkreślono w raporcie Expandera i Rentier.io. Chodzi o możliwy brak warunków do powtórzenia zysków z najmu, z jakimi mieliśmy do czynienia w ostatnich latach.

To może zaniepokoić właścicieli mieszkań. "Niewiele osób dostrzega zagrożenia"

To może zaniepokoić właścicieli mieszkań. "Niewiele osób dostrzega zagrożenia"

Źródło:
tvn24.pl

Włączenie do systemu opakowań po mleku, liczba operatorów, kwestia VAT i luki w przepisach, które mogą prowadzić do nadużyć i oszustw - takie zastrzeżenia do ustawy kaucyjnej zgłaszają przedstawiciele branży napojowej i handlu detalicznego. Zaapelowali, by start systemu przesunąć na 2026 rok.

Szykuje się rewolucja w sklepach. Przedsiębiorcy apelują o zmiany i ostrzegają przed "bombą biologiczną"

Szykuje się rewolucja w sklepach. Przedsiębiorcy apelują o zmiany i ostrzegają przed "bombą biologiczną"

Źródło:
PAP

Premier podjął decyzję o likwidacji dwóch instytutów, które zostały utworzone za czasów rządów PiS - powiedział podczas konferencji prasowej szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM) Jan Grabiec. Chodzi o Instytut Pokolenia i Instytut De Republica.

Szef KPRM: premier podjął decyzję o likwidacji dwóch instytutów

Szef KPRM: premier podjął decyzję o likwidacji dwóch instytutów

Źródło:
tvn24.pl

"Collegium Humanum to nie był tylko biznes polegający na drukowaniu fałszywych dyplomów, to było przede wszystkim niszczenie ludzi" - powiedział w rozmowie z "Newsweekiem" były pracownik uczelni. Tygodnik opisuje kulisy funkcjonowania placówki, kilkukrotnie nagrodzonej tytułem Uczelni Roku w ogólnopolskim plebiscycie ogłaszanym przez należące do Orlenu wydawnictwo Polska Press. W artykule Renaty Kim zatytułowanym "Afera Collegium Humanum" czytamy także o obliczu wieloletniego rektora uczelni Pawła Cz. "Przyjaciel duchownych, polityków i przedsiębiorców. Wielbiący luksus mobber i drapieżca seksualny. Teraz – według prokuratora – szef grupy przestępczej" - podsumowuje dziennikarka.

"Handel dyplomami" i rektor, który "łapał za genitalia". "On się znęcał nad ludźmi"

"Handel dyplomami" i rektor, który "łapał za genitalia". "On się znęcał nad ludźmi"

Źródło:
Newsweek, tvn24.pl, PAP

Królowa Kamila rozpoczęła ponadtygodniową przerwę w pełnieniu oficjalnych obowiązków - informuje "The Times" i sugeruje, że kilka dni wolnego spędzi z Karolem III, u którego niedawno zdiagnozowano nowotwór. Ostatnie tygodnie były dla królewskiej małżonki bardziej intensywne niż zwykle, ze względu na konieczność zastępowania króla podczas publicznych wystąpień.  

Królowa Kamila wycofuje się z pełnienia oficjalnych obowiązków. W ostatnich tygodniach zastępowała króla

Królowa Kamila wycofuje się z pełnienia oficjalnych obowiązków. W ostatnich tygodniach zastępowała króla

Źródło:
The Time, Daily Mail, The Sun, TVN24.pl

Emma Heming Willis w serii opublikowanych w niedzielę nagrań zaapelowała do mediów o zwrócenie uwagi na to, w jaki sposób opisują demencję i życie dotkniętych nią osób. Odniosła się do prasowych doniesień o stanie, w jakim jest Bruce Willis. - Jest to dalekie od prawdy - stwierdziła.

"Przestańcie straszyć ludzi". Żona Bruce'a Willisa pisze o "wzburzeniu" publikacjami o stanie aktora

"Przestańcie straszyć ludzi". Żona Bruce'a Willisa pisze o "wzburzeniu" publikacjami o stanie aktora

Źródło:
TVN24.pl

Paweł Kukiz zeznawał w poniedziałek przed komisją do spraw wyborów kopertowych. Odpowiadał na pytania o swój wpis z 2020 roku, w którym przedstawił próby przekonywania posłów jego formacji do poparcia wyborów korespondencyjnych. Powiedział, że "nie ma pojęcia dlaczego Jarosław Kaczyński chciał zrobić te wybory", a "kupowanie posłów" ocenił jako "jeden z instrumentów politycznych w tym ustroju postkomunistycznym".

Kukiz: nie mam pojęcia, dlaczego Kaczyński chciał zrobić te wybory

Kukiz: nie mam pojęcia, dlaczego Kaczyński chciał zrobić te wybory

Źródło:
TVN24

Funkcjonariusze wydziału zamiejscowego biura spraw wewnętrznych Straży Granicznej ujawnili na terenie placówki w Dubiczach Cerkiewnych (woj. podlaskie) beczkę, w której znajdowały się m.in. częściowo stopione telefony komórkowe, paszport oraz zagraniczny dokument tożsamości. Sprawą zajmuje się prokuratura.

Nadpalone paszporty i telefony w beczce na terenie placówki Straży Granicznej. Jest prokuratorskie śledztwo

Nadpalone paszporty i telefony w beczce na terenie placówki Straży Granicznej. Jest prokuratorskie śledztwo

Źródło:
tvn24.pl

Prokuratura Rejonowa w Łęczycy (woj. łódzkie) prowadzi śledztwo pod kątem zabójstwa około 64-letniej kobiety. Jej ciało z widocznymi obrażeniami głowy odnalazła córka. - Z uwagi na toczące się postępowanie nie udzielamy szczegółowych informacji na ten temat - przekazał tvn24.pl szef łęczyckiej prokuratury.

Córka odnalazła ciało swojej mamy. Miała obrażenia głowy

Córka odnalazła ciało swojej mamy. Miała obrażenia głowy

Źródło:
tvn24.pl

"Diuna: Część druga" uplasowała się na pierwszym miejscu amerykańskiego box office'u, zarabiając w weekend otwarcia 81,5 mln dolarów. Blisko połowa widzów w Stanach Zjednoczonych kupiła droższe bilety na seanse w salach kinowych z większymi ekranami. Analityk cytowany przez CNN wskazał, dlaczego nie powinno to być zaskoczeniem.

"Diuna: Część druga" z rekordowym weekendem otwarcia. "Znacznie więcej niż ktokolwiek z nas mógł przewidzieć"

"Diuna: Część druga" z rekordowym weekendem otwarcia. "Znacznie więcej niż ktokolwiek z nas mógł przewidzieć"

Źródło:
CNN, tvn24.pl

Nie żyje Marcin Bronikowski, baryton występujący na największych scenach operowych Polski i świata. Artysta miał 55 lat.

Nie żyje Marcin Bronikowski. Znany śpiewak operowy zmarł nagle w podróży

Nie żyje Marcin Bronikowski. Znany śpiewak operowy zmarł nagle w podróży

Źródło:
PAP, tvn24.pl

Indyjska policja zatrzymała trzech mężczyzn i poszukuje czterech kolejnych po napaści na dwójkę turystów i zbiorowym gwałcie na kobiecie mającej hiszpańskie i brazylijskie obywatelstwo. O tragedii, jaka ich spotkała, poszkodowana Fernanda opowiedziała w mediach społecznościowych.

Zbiorowy gwałt na hiszpańskiej turystce w Indiach

Zbiorowy gwałt na hiszpańskiej turystce w Indiach

Źródło:
Reuters, tvn24.pl

Uznawany za jeden z istotniejszych dni w amerykańskim kalendarzu wyborczym, zwykle pozwala wskazać na prawdopodobnych kandydatów Partii Demokratycznej i Partii Republikańskiej w wyścigu o urząd prezydenta USA. Superwtorek w tym roku wypada już 5 marca. Jakie ma znaczenie?

"Jedna z najważniejszych dat w politycznym kalendarzu USA". Czym jest superwtorek?  

"Jedna z najważniejszych dat w politycznym kalendarzu USA". Czym jest superwtorek?  

Źródło:
The New York Times, NBC News, CNN, TVN24.pl

Stacja TVN24 w lutym była najchętniej oglądanym kanałem w kraju, osiągając 6,96 procent udziału w widowni w grupie ogólnej (widzowie powyżej 4. roku życia) - wynika z danych Nielsen TV Audience Measurement. Konkurencję pozostawiły w tyle także "Fakty" TVN oraz portal tvn24.pl. TVN24 była również najbardziej opiniotwórczym medium w styczniu według rankingu Instytutu Monitorowania Mediów.

Doskonałe wyniki TVN24, "Faktów" TVN i tvn24.pl. Dziękujemy widzom i czytelnikom!

Doskonałe wyniki TVN24, "Faktów" TVN i tvn24.pl. Dziękujemy widzom i czytelnikom!

Źródło:
tvn24.pl

Internet jest pełen mitów dotyczących klimatu. Niektórzy powielają je, nie mając zupełnie świadomości. Inni zaś, także politycy, świadomie kłamią. W "Rozmowach o końcu świata" w TVN24 GO i w TVN24 co miesiąc będziemy obalać te największe manipulacje. W pierwszym odcinku tego minicyklu sprawdzamy, jak ludzkość wpływa na obecną zmianę klimatu.

Ludzkość nie ma żadnego wpływu na zmianę klimatu? Obalamy mity

Ludzkość nie ma żadnego wpływu na zmianę klimatu? Obalamy mity

Źródło:
TVN24 GO, "Rozmowy o końcu świata"

Oscary 2024. Doroczna ceremonia wręczenia Nagród Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej coraz bliżej. Po raz czwarty w swojej karierze i drugi rok z rzędu galę poprowadzi Jimmy Kimmel. Kto znalazł się w gronie nominowanych? Kto ma największe szanse na wygraną? Kiedy i gdzie odbędzie się 96. gala wręczenia Oscarów? Prezentujemy wszystko, co warto wiedzieć przed hollywoodzkim świętem kina.

Oscary 2024. Wszystko, co warto wiedzieć o 96. gali wręczenia Nagród Akademii

Oscary 2024. Wszystko, co warto wiedzieć o 96. gali wręczenia Nagród Akademii

Źródło:
tvn24.pl

Wystartowała wiosenna ramówka TVN. Stacja przygotowała niespodzianki. - Zawsze staramy się podążać za naszym widzem, a on dziś potrzebuje emocji, inspiracji i przede wszystkim autentyzmu - mówi dyrektorka programowa TVN Lidia Kazen. Wszystkie programy i seriale można oglądać na antenie TVN i w Playerze.

Wiosna w TVN. "Emocje, inspiracje i autentyzm"

Wiosna w TVN. "Emocje, inspiracje i autentyzm"

Źródło:
TVN

Niewątpliwy pożytek ze zmiany władzy w naszym kraju widzę w tym, że przez kilka ostatnich lat z góry wiedziałem, co kto powie, co kto napisze, która gazeta albo która telewizja kogo pochwali, a komu przywali.

Nareszcie

Nareszcie

Źródło:
tvn24.pl

Średnio 877 tysięcy widzów przyciągnął do TVN pierwszy odcinek "The Traitors. Zdrajcy". Program zadebiutował w środę o godzinie 21.35. Branżowy portal Press pisze o "dobrym starcie". Holenderski format, który spodobał się widzom na całym świecie, jest zainspirowany grą "Mafia". Wygrać można nawet pół miliona złotych.

"Dobry start" programu "The Traitors. Zdrajcy" w TVN

"Dobry start" programu "The Traitors. Zdrajcy" w TVN

Źródło:
tvn24.pl