Pomorze

Piotr Ołowski prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego

Pomorze

tvn24Piotr Ołowski był posłem PO do 2011 roku

Poseł VI kadencji, były wojewoda pomorski i pilot boeingów Piotr Ołowski został szefem Urzędu Lotnictwa Cywilnego. W tym samym czasie minister Sławomir Nowak odwołał wiceprezesa ULC i zdymisjonował czterech urzędników odpowiedzialnych za koncesje. To pokłosie sprawy linii OLT.

W rozmowie z TVN24.pl Piotr Ołowski potwierdził, że został prezesem ULC. Powiedział, że jest wiele spraw, którymi będzie musiał się zająć, ale jest jeszcze za wcześnie na szczegóły. Przyznał też, że w związku z nową funkcją będzie musiał zrezygnować z latania. Wymuszają to przepisy.

Piotr Ołowski jest zawodowym pilotem od 1989 roku. W barwach linii lotniczych LOT latał jako kapitan samolotów typu ATR-72, Boeing 737 i Boeing 767 oraz jako drugi pilot.

W swojej karierze, będąc cały czas czynnym pilotem, należał też do ZChN, PiS oraz Platformy Obywatelskiej. W latach 2006-2007 pełnił funkcję wojewody pomorskiego, a w 2010 roku trafił do Sejmu, gdzie objął mandat poselski po Annę Zielińskiej-Głębockiej. Nawet jako poseł nie rozstał się z samolotami - w trakcie kadencji latał jako drugi pilot na maszynach typu Boeing 767.

Ołowski startował w wyborach 2011 r., ale bezskutecznie. Mieszka w Pruszczu Gdańskim.

Kontrola po sprawie OLT

Resort transportu poinformował we wtorek, że wraz z objęciem stanowiska przez Ołowskiego, a w związku z zakończeniem zarządzonej przez ministra kontroli w ULC, przekazał mu projekt wystąpienia pokontrolnego wraz z wytycznymi dotyczącymi programu naprawczego w ULC. Kontrola zakończyła się w połowie września. Jej celem miało być sprawdzenie procesu przyznawania przez Urząd koncesji liniom lotniczym. Nowak poinformował o niej pod koniec sierpnia w Sejmie podczas przedstawiania informacji rządu ws. Amber Gold, firma była m.in. inwestorem upadłych linii lotniczych - OLT Express Regional oraz OLT Express Poland - z grupy OLT Express. ULC 27 lipca zawiesił koncesję lotniczą spółce OLT Express Regional, a 1 sierpnia - OLT Express Poland. Minister mówił wówczas, że po kontroli nie wyklucza wniosków personalnych. "Kontrola przeprowadzona przez zespół pracowników Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej wykazała liczne uchybienia i nieprawidłowości w funkcjonowaniu urzędu w wielu postępowaniach i w stosunku do wielu podmiotów" - napisano w komunikacie. Według resortu uchybienia te dotyczyły przede wszystkim: organizacji pracy urzędu, luk w procedurach, nieskutecznych działań podejmowanych przez ULC w stosunku do licznych podmiotów wykonujących lotniczą działalność gospodarczą, braku systemowego podejścia do procesu wydawania koncesji.

Zadania dla nowego prezesa

"W związku z tym Minister Sławomir Nowak zobligował nowego Prezesa do wdrożenia natychmiastowego programu naprawczego w oparciu o wnioski Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, w tym w szczególności: skutecznego nadzoru nad procesem gromadzenia dokumentacji dotyczącej całego procesu wydawania koncesji, stworzenia narzędzi skutecznego monitorowania wypełniania warunków koniecznych do utrzymania ważności wydanej koncesji, przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego przyczyn i osób odpowiedzialnych za uchybienia i wyciągnięcia odpowiednich konsekwencji dyscyplinarnych, podniesienia skuteczności audytu wewnętrznego" - czytamy.

Wiceprezes odwołany Jednocześnie, w związku z ujawnionymi w wyniku kontroli nieprawidłowościami, Nowak odwołał ze stanowiska wiceprezesa ds. transportu lotniczego ULC Zbigniewa Mączkę. Był on odpowiedzialny m.in. za sprawy rynku lotniczego, międzynarodowe umowy lotnicze, ochronę lotnictwa cywilnego przed aktami bezprawnej ingerencji oraz ochronę praw pasażerów w ULC. Odwołanie nastąpiło we wtorek na wniosek dotychczasowego p.o. prezesa ULC Tomasza Kądziołka. Szef resortu zdecydował również o dymisji czworga urzędników odpowiedzialnych za koncesje i nadzór finansowy. "Po odniesieniu się Urzędu Lotnictwa Cywilnego do wniosków projektu wystąpienia pokontrolnego oraz po dodatkowej analizie prawnej dotyczącej rozmiaru i wagi uchybień, Minister Sławomir Nowak nie wyklucza dalszych konsekwencji, w tym złożenia doniesienia do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa" - poinformował resort.

Do poprzedniego "były zastrzeżenia"

W lutym minister Sławomir Nowak odwołał poprzedniego prezesa ULC, Grzegorza Kruszyńskiego. Od tego czasu jego obowiązki pełnił dotychczasowy wiceprezes, Tomasz Kądziołka.

Oficjalnym powodem były zastrzeżenia co do jakości pracy byłego prezesa ULC w obszarze legislacji, m.in. ponad roczne opóźnienia w przygotowaniu projektów rozporządzeń do nowelizacji ustawy o prawie lotniczym. W 2009 r. ówczesny resort infrastruktury przeprowadził kontrole w ULC po zatrzymaniu przez CBA kilku pracowników - członków Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej. Konrola wykazała nieprawidłowości m.in. przy organizowaniu egzaminów na licencję pilota.

Autor: maz//kv / Źródło: TVN24 Pomorze

Źródło zdjęcia głównego: tvn24