Polska

Senator PO pyta, czy Macierewicz może sprzedawać raport nt. katastrofy

Polska

Poseł PO pyta, czy Macierewicz może sprzedawać raport nt. katastrofy
tvn24Macierewicz kolejną część raportu nt. kastastrofy smoleńskiej przedstawił w jej trzecią rocznicę

Senator PO Jan Filip Libicki zwrócił się do marszałek Sejmu Ewy Kopacz o zbadanie, czy poseł PiS Antoni Macierewicz nie naruszył konstytucji w związku z zamiarem "komercyjnego udostępnienia" raportu parlamentarnego zespołu smoleńskiego. - Niech badają - odpowiada Macierewicz.

Przedstawiony w środę, w trzecią rocznicę katastrofy smoleńskiej, raport parlamentarnego zespołu kierowanego przez Macierewicza jest dostępny m.in. w formie publikacji książkowej "Raport smoleński - stan badań" (wydawnictwo Rejtan sp. z o.o., druk: Drukarnia Bałtycka). Książkę można kupić np. w internetowej księgarni "Gazety Polskiej". Libicki w przekazanym piśmie zwrócił się do marszałek Sejmu o zbadanie, czy w związku "z upublicznieniem przez Antoniego Macierewicza zamiaru komercyjnego udostępnienia" treści raportu z prac tzw. zespołu smoleńskiego nie doszło do naruszenia art. 107 konstytucji. Ten artykuł ustawy zasadniczej stanowi, że poseł nie może prowadzić działalności gospodarczej (związanej z osiąganiem korzyści) z wykorzystaniem majątku Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego; nie może też nabywać tego majątku.

Libicki pyta o zależności

Jak pisze Libicki, z oświadczenia majątkowego Macierewicza wynika, iż posiada on udziały w spółce Dziedzictwo Polskie sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. "Zasadnym wydaje się zbadanie, czy między wspomnianą spółką a wydawcą raportu smoleńskiego - spółką Rejtan - nie zachodzą zależności kapitałowe, właścicielskie lub gospodarcze, które uprawdopodabniałyby czerpanie przez posła na Sejm RP, choćby pośrednio, korzyści majątkowych z majątku Skarbu Państwa, jakim wydaje się być raport zespołu parlamentarnego" - czytamy w piśmie do Kopacz. Macierewicz oświadczył, że zarzut uważa za bezzasadny. Dodał, że ma udziały w spółce Dziedzictwo Polskie, ale - jak mówił - spółka ta "nie miała i nie ma żadnych powiązań organizacyjnych, finansowych czy jakichkolwiek innych związków z jakąkolwiek firmą, która wydawała, drukowała etc. raporty czy wydawnictwa związane z tragedią smoleńską bądź z wynikiem prac zespołu parlamentarnego". - Ale oczywiście niech pani marszałek sprawdza, co uważa za słuszne - dodał Macierewicz.

Macierewicz: portal zespołu jest zablokowany

Libicki pyta też w piśmie do Kopacz, czy "w związku z nieformalną z punktu widzenia Sejmu i samego zespołu parlamentarnego drogą publikacji raportu, nie doszło do naruszenia przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej". Tymczasem Macierewicz odpowiada, że zwracał się do marszałek Kopacz o publikację raportu poprzez drukarnię sejmową, ale - jak mówi - nie dostał żadnej odpowiedzi. - Za każdym razem zwracaliśmy się do marszałka Sejmu - najpierw do Grzegorza Schetyny, jeśli chodzi o białą księgę, później do Ewy Kopacz w sprawie raportu, z prośbą o publikację poprzez drukarnię sejmową zgodnie z obyczajami pracy wszystkich organów Sejmu. Niestety odmówiono nam, a jeśli chodzi o obecną sytuację, nie mamy żadnej odpowiedzi od pani marszałek - oświadczył polityk PiS. Macierewicz powiedział też, że nie ma możliwości udostępnienia raportu na stronie internetowej zespołu, bo - jak twierdzi - strona ta jest zablokowana. - Nasz portal internetowy, utrzymywany przez Sejm, jest zablokowany; mimo że miał być naprawiony już w ubiegłą środę, do dnia dzisiejszego nie działa. Nie możemy tego (raportu - red.) w żaden sposób przekazać opinii publicznej - dodał. Według Macierewicza może mamy do czynienia z działaniem, którego celem jest "uniemożliwienie dotarcia tego raportu do opinii publicznej".

Dokument dostępny za darmo w sejmowym systemie

Biuro Prasowe Kancelarii Sejmu poinformowało w piątek po południu, że materiały wytworzone przez zespoły parlamentarne są udostępniane każdorazowo na wniosek tych zespołów w Systemie Informacyjnym Sejmu (SIS). "System ten jest prowadzony w formie elektronicznej i jest przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnością Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu" - podało biuro. Kancelaria Sejmu poinformowała ponadto, że z wnioskiem o udostępnienie w SIS najnowszej publikacji zespołu parlamentarnego ds. zbadania przyczyn katastrofy smoleńskiej wystąpił 8 kwietnia br. do Kancelarii Sejmu Bartłomiej Misiewicz (szef biura zespołu Macierewicza). "Do prośby o publikację nie został dołączony dokument objęty prośbą o upublicznienie. Po dostarczeniu przez Zespół publikacji zostanie ona niezwłocznie bezpłatnie upubliczniona w SIS" - zapewniło biuro prasowe Kancelarii Sejmu. "Odnosząc się do słów posła Macierewicza informujemy na marginesie, że zespół sejmowy nie jest organem Sejmu" - czytamy w piśmie.

Sejmowe biuro prasowe poinformowało ponadto, że stroną internetową tzw. zespołu smoleńskiego "zarówno w zakresie tworzenia treści, jak i w kwestiach informatycznych (tj. sprzętu i oprogramowania) administruje sam Zespół". "10 września 2010 r. pan Bartłomiej Misiewicz zwrócił się do Kancelarii Sejmu z prośbą o udostępnienie Zespołowi domeny strony internetowej o nazwie www.smolenskzespol.sejm.gov.pl. Kancelaria Sejmu (jako właściciel domeny www.sejm.gov.pl) udostępniła Zespołowi nazwę subdomeny, zgodnie z prośbą. Zespół wykorzystał nazwę do budowy strony i administruje nią we własnym zakresie" - podkreśla Kancelaria Sejmu.

Autor: nsz//bgr / Źródło: PAP

Tagi:
Raporty:
Pozostałe wiadomości