Prezydent odpowiada na apel ws. Ikonowicza: kontekst nie jest oczywisty

TVN 24Piotr Ikonowicz został skazany na 90 dni aresztu

Prezydent Bronisław Komorowski wystosował we wtorek list otwarty do dawnych opozycjonistów, którzy zwrócili się do niego o ułaskawienie działacza społecznego Piotra Ikonowicza. Prezydent napisał, że kontekst sprawy "nie jest oczywisty".

Ponadto, jak wskazuje prezydent, Ikonowicz nie skorzystał z procedury apelacji od wyroku. "Obecnie grożąca Piotrowi Ikonowiczowi kara pozbawienia wolności jest następstwem niewykonania pierwotnej, relatywnie łagodnej kary prac społecznych" - napisał Komorowski. Prezydent przypomniał w liście, że Piotr Ikonowicz "nie wypełnił wyroku niezawisłego sądu - prac społecznych, które zostały zasądzone za naruszenie nietykalności cielesnej innego obywatela".

Komorowski podkreślił, że wszystkie decyzje związane z realizacją prawa łaski podejmuje po dogłębnej analizie opinii i stanowisk organów biorących udział w tej procedurze. "Podobnie będzie także w interesującej państwa sprawie Piotra Ikonowicza" - napisał.

Rygor ułaskawienia

Prezydencki minister prof. Tomasz Nałęcz podkreślił, że prezydent w liście przypomniał, że w tej sprawie "obowiązują go te rygory związane z ułaskawieniem, które stosuje od początku kadencji". Zaznaczył, że Bronisław Komorowski - ilekroć podejmuje decyzję o ułaskawieniu - zawsze wspiera się opiniami organów do tego upoważnionych, a więc właściwego sądu, prokuratury. - Jeśli chodzi o osobę odbywającą już wyrok, to jeszcze opinią zakładu karnego - dodał. - Prezydent stawia jeden twardy warunek, że co najmniej jedna z tych opinii musi być pozytywna - powiedział Nałęcz. Zaznaczył, że i w tej sprawie ta droga musi być zastosowana.

"Oczekują od prezydenta, by przejechał na czerwonym świetle"

Jak zauważył, po tym jak Ikonowicz zwrócił się do prezydenta o ułaskawienie, kancelaria zadziałała bardzo szybko i sprawa została skierowana do prokuratury i sądu w celu dostarczenia opinii. Zaznaczył, że obecnie Kancelaria Prezydenta czeka na te opinie, by sprawę "przygotować do prezydenckiego rozstrzygnięcia". - Trochę - mówiąc w pewnym uproszczeniu - sygnatariusze tego listu oczekują od prezydenta, by w tej sprawie przejechał na czerwonym świetle. Prezydent w sprawach o ułaskawienie absolutnie przestrzega zasad rygorystycznie przyjętych i działa tylko na zielonym świetle, więc jeśli to zielone światło się zapali, to będzie też kolejny etap działań Kancelarii Prezydenta - zadeklarował Nałęcz. W połowie października media podały, że opozycjoniści z czasów PRL wysłali do prezydenta list z apelem o ułaskawienie Piotra Ikonowicza. "Nie możemy zgodzić się z sytuacją, w której w III RP wysyła się do więzienia działaczy społecznych zaangażowanych w pomoc słabym i wykluczonym" - napisali w liście m.in. Barbara Labuda, Karol Modzelewski i Józef Pinior.

90 dni aresztu

W 2000 roku Ikonowicz - działacz lewicowy, współtwórca Kancelarii Sprawiedliwości Społecznej - brał udział w blokowaniu eksmisji pary starszych ludzi w Warszawie. Został oskarżony przez właściciela lokalu o naruszenie nietykalności cielesnej. W 2008 roku Ikonowicz został skazany na 6 miesięcy ograniczenia wolności; w tym czasie miał wykonywać prace społeczne. W związku z tym, że odmówił wykonywania prac społecznych, zostały one zamienione na 90 dni aresztu. Działacz miał rozpocząć odbywanie kary 14 października tego roku.

Autor: nsz/tr / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN 24

Pozostałe wiadomości