Polska

PO chce odwołać Kamińskiego i zmienić ustawę o CBA

Polska


- Centralne Biuro Antykorupcyjne jest podporządkowane premierowi, to jest policja polityczna - powiedział Jarosław Gowin w poniedziałek w TOK FM. Podkreślił, że zmiana ustawy o CBA jest konieczna, bo umożliwi między innymi zmianę jego szefa i zlikwiduje jednosobową kontrolę nad biurem.

Jarosław Gowin zapowiedział też, że Platforma zrobi wszystko, żeby biuro było pod kontrolą parlamentu, a nie premiera. Według niego, ostanie akcje CBA to dowód, że stało się ono polityczną policją.

Myślę jednak, że akurat w tej sprawie nie będzie kłopotów ze znalezieniem w Sejmie 3/5 niezbędnych do odrzucenia prezydenckiego weta. Jarosław Gowin

Gowin podkreślił, że jego partia zdaje sobie sprawę, iż zmiana ustawy o CBA zostanie zawetowana przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego. - Myślę jednak, że akurat w tej sprawie nie będzie kłopotów ze znalezieniem w Sejmie 3/5 niezbędnych do odrzucenia prezydenckiego weta - dodał.

CBA bez Kamińskiego? Aby móc odwołać szefa CBA, PO musi zmienić ustawę powołującą biuro. Obecnie usunięcie jej szefa jest bowiem bardzo trudne.

Co mówi ustawa? CBA jest nadzorowane przez Prezesa Rady Ministrów. Premier lub wyznaczony przez niego członek Rady Ministrów koordynuje działalność Biura, powołuje też na czteroletnią kadencję szefa CBA, po zasięgnięciu opinii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Kolegium do Spraw Służb Specjalnych oraz sejmowej komisji właściwej do spraw służb specjalnych.

Jerzy Szmajdziński i Jarosław Kalinowski o CBATVN24

Tylko premier może odwołać szefa CBA, ale nie według własnego uznania. Usunąć go ze stanowiska można tylko wtedy, jeśli ten nie spełni któregoś ze ściśle określonych w ustawie warunków. Jakie to warunki?

1. nie posiada polskiego obywatelstwa 2. został pozbawiony pełni praw publicznych 3. nie wykazał nieskazitelnej postawy moralnej, obywatelskiej i patriotycznej 4. był skazany za przestępstwo 5. nie posiada wyższego wykształcenia 6. jest członkiem partii, albo uczestniczy w działalności na rzecz jakieś partii, 7. łączy stanowisko z inną funkcją publiczną. 8. pracował w służbach bezpieczeństwa 9. była sędzią, który orzekając uchybił godności urzędu 10. podejmuje inne zajęcie zarobkowe

Szef może być też odwołany z powodu choroby trwającej nieprzerwanie przez ponad trzy miesiące.

Zdaniem Gowina, w parlamencie powinna też powstać komisja, która wyjaśni, czy nie było nieprawidłowości podczas akcji CBA w tzw. aferze gruntowej i w sprawie byłej posłanki PO Beaty Sawickiej. Komisja ta miałaby również wyjaśnić sprawę śmierci Barbary Blidy, b. posłanki SLD, która zastrzeliła się podczas akcji ABW.

mkos

Źródło: TOK FM