Polska

Organizacje pozarządowe z całego świata piszą do prezydenta i rządu ws. TK

Polska


90 organizacji z całego świata napisało list do polskich władz o wykonanie zaleceń Komisji Europejskiej w związku z procedurą ochrony praworządności.

Ponad 90 organizacji pozarządowych z całego świata podpisało się pod apelem do polskiego Prezydenta i Premier Rady Ministrów, wzywając ich do wdrożenia zaleceń dotyczących ochrony praworządności przedstawionych przez Komisję Europejską na początku lipca tego roku - poinformowała Helsińska Fundacja Praw Człowieka, która w imieniu sygnatariuszy wystosowała list.

Organizacje podkreślają, że wdrożenie tych rekomendacji "to pierwsze kroki w kierunku przywrócenia w Polsce pełnej ochrony zasady praworządności".

PRZECZYTAJ CAŁY LIST

Brak zaprzysiężenia sędziów i publikacji wyroków

"Nasze obawy budzi fakt, że żadne z tych zaleceń nie zostało zrealizowane" – czytamy w apelu organizacji. Sygnatariusze listu podkreślili, że trzech sędziów wybranych zgodnie z prawem nie zostało zaprzysiężonych, a rząd nie opublikował wyroków Trybunału Konstytucyjnego z marca i sierpnia 2016 r. Organizacje odnotowały również nowy projekt ustawy dotyczący statusu Trybunału Konstytucyjnego – projekt ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Projekt jest obecnie procedowany w parlamencie. W opinii organizacji ten projekt "może być kolejnym krokiem do osłabienia niezależności Trybunału". W apelu organizacje stwierdzają, że "w ostatnich miesiącach przy wielu okazjach słusznie zauważali Państwo, że Unia Europejska stoi w obliczu bardzo trudnych i wymagających rozwiązania problemów związanych m.in. z kryzysem migracyjnym i opuszczeniem wspólnoty przez Wielką Brytanię. Wierzymy, że Unia Europejska tworzona przez kraje o stabilnych demokracjach i szanujące prawa człowieka potrafi te problemy przezwyciężyć". W opinii organizacji wypełnienie zaleceń Komisji Europejskiej będzie pierwszymi krokami do przywrócenia w Polsce pełnej ochrony zasady praworządności.

Kontrola praworządności

W styczniu 2016 r. Komisja Europejska rozpoczęła procedurę kontroli praworządności w odpowiedzi na sytuację w Polsce. Ta bezprecedensowa decyzja została podjęta w reakcji na zmiany legislacyjne dotyczące funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego i mediów publicznych. Pierwszy etap procedury, który trwał od stycznia do lipca 2016 r., który stanowił dialog pomiędzy Komisją i polskim rządem, nie przyniósł żadnych rezultatów. W rezultacie 27 lipca 2016 r. Komisja Europejska przyjęła zalecenie dotyczące praworządności w Polsce. Komisja Europejska zaleciła Polskiemu rządowi m.in. respektowanie wszystkich wyroków Trybunału Konstytucyjnego i zaprzysiężenie trzech sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych zgodnie z prawem w październiku 2015 r., opublikowanie wszystkich wyroków Trybunału Konstytucyjnego i zapewnienie konstytucyjności nowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym przyjętej w lipcu 2016 r. Komisja Europejska dała polskiemu rządowi trzy miesiące na poinformowanie o poczynionych krokach w celu wypełnienia tych zaleceń. Do tej pory polskie władzy nie podjęły w tej kwestii działań.

Komisja Europejska chce zawieszenia Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego
Komisja Europejska chce zawieszenia Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższegotvn24
wideo 2/35

Autor: mart\mtom / Źródło: tvn24.pl

Raporty:
Pozostałe wiadomości