Najnowsze

Najnowsze

Umowa cywilnoprawna to zgodne porozumienie co najmniej dwóch stron, które ustala wzajemne prawa i obowiązki. Zgodnie z przyjętą w polskim porządku prawnym zasadą swobody umów, strony mogą ułożyć stosunek prawny według swojego uznania. Umowami cywilnoprawnymi można regulować zasady wykonania określonej pracy.

Podpisanie umowy deweloperskiej jest jednym z obowiązków przy kupowaniu nowej nieruchomości od dewelopera. To najważniejszy dokument zawierany z deweloperem, a jego podpisanie musi odbyć się u notariusza. Czym jest umowa deweloperska i co powinna zawierać? Na co zwracać uwagę podpisując taką umowę?