Najnowsze

Najnowsze

Ubezpieczenie NNW, czyli ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, zapewnia ubezpieczonemu wypłatę świadczenia w przypadku wystąpienia uszczerbku na zdrowiu wskutek zdarzenia losowego. Ubezpieczenie NNW można dokupić do polisy OC lub indywidualnie. Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują także pakiety ochrony życia i zdrowia zawierające ubezpieczenie NNW, a także ubezpieczenia NNW studentów, szkolne, sportowe, czy zagraniczne.