Najnowsze

Najnowsze

Poszczególne rodzaje spółek różnią się od siebie przede wszystkim odpowiedzialnością, jaką ponosi spółka i jej właściciele, akcjonariusze lub udziałowcy. Na gruncie polskiego porządku prawnego wyróżnić można spółki cywilne oraz spółki prawa handlowego. Te natomiast dzielą się na spółki osobowe i kapitałowe.