Najnowsze

Najnowsze

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu to jedno z ograniczonych praw rzeczowych. Pozwala ono właścicielowi użytkować i rozporządzać lokalem, jednak faktycznym jego właścicielem jest spółdzielnia mieszkaniowa, co wiąże się z koniecznością uzyskania jej zgody na pewne działania. Mieszkanie spółdzielcze własnościowe może posiadać księgę wieczystą.