Najnowsze

Najnowsze

Umowa cywilnoprawna to zgodne porozumienie co najmniej dwóch stron, które ustala wzajemne prawa i obowiązki. Zgodnie z przyjętą w polskim porządku prawnym zasadą swobody umów, strony mogą ułożyć stosunek prawny według swojego uznania. Umowami cywilnoprawnymi można regulować zasady wykonania określonej pracy.

Podpisanie umowy deweloperskiej jest jednym z obowiązków przy kupowaniu nowej nieruchomości od dewelopera. To najważniejszy dokument zawierany z deweloperem, a jego podpisanie musi odbyć się u notariusza. Czym jest umowa deweloperska i co powinna zawierać? Na co zwracać uwagę podpisując taką umowę?

Naruszenie nietykalności cielesnej to przestępstwo polegające nie tylko na uderzeniu drugiej osoby – w wielu przypadkach dochodzi do niego bez obrażeń fizycznych u poszkodowanego. Czym jest naruszenie nietykalności cielesnej i jakie grożą za nie kary? Jak karane jest naruszenie nietykalności policjanta albo nauczyciela? 

Wysokość pobieranej emerytury można zwiększyć korzystając z przysługujących dodatków. W określonych sytuacjach emeryci mogą liczyć również na dodatkowe świadczenia jak tzw. 500 plus dla seniora. Jakie są dodatki do emerytury i kto może z nich skorzystać? Jaka jest wysokość dodatków do emerytury?