Najnowsze

Najnowsze

Pełnomocnictwo to jednostronna czynność prawna, która polega na upoważnieniu określonej osoby do działania w imieniu osoby udzielającej pełnomocnictwa. Instytucja pełnomocnictwa, w tym jej rodzaje i forma, uregulowane zostały w Kodeksie cywilnym. Przez pełnomocnictwo rozumie się także sam dokument, w którym wyrażona została wola mocodawcy.