Najnowsze

Najnowsze

Dobra konsumpcyjne to artykuły lub towary, które mają zaspokajać potrzeby człowieka. Dzieli się je na dobra trwałego i nietrwałego użytku. W ramach rynku dóbr konsumpcyjnych mogą być one sprzedawane, wymieniane, a niektóre mogą być także brane w leasing.

Chorobowe w ciąży, czyli zwolnienie lekarskie w ciąży i wypłata zasiłku chorobowego, przysługuje kobiecie objętej przez określony czas ubezpieczeniem chorobowym. Zasady przyznawania chorobowego w ciąży oraz wypłaty zasiłku chorobowego zależne są m.in. od formy zatrudnienia ciężarnej. Wyjaśniamy, kiedy można iść na chorobowe w ciąży, ile wynosi L4 w czasie ciąży i kto wypłaca zasiłek.

Zadaniowy czas pracy to system, w którym pracownik samodzielnie ustala harmonogram pracy, a pracodawca rozlicza go nie z czasu pracy, a z wykonania zadań, które mu powierzył. W praktyce oznacza to, że pracownik w zadaniowym czasie pracy nie musi pracować przez osiem godzin dziennie, liczy się wykonanie zadania, a nie czas mu poświęcony. Termin wykonania powierzonego mu zadania pracownik ustala z pracodawcą.