Spory z bankami. Złożono dwie skargi do Sądu Najwyższego w sprawie kredytów

Źródło:
PAP
Pełnomocnik frankowiczów tłumaczy, co oznacza unieważnienie umowy
Pełnomocnik frankowiczów tłumaczy, co oznacza unieważnienie umowytvn24
wideo 2/6
Pełnomocnik frankowiczów tłumaczy, co oznacza unieważnienie umowytvn24

Rzecznik Finansowy złożył do Sądu Najwyższego dwie skargi w sprawie orzeczeń sądów dotyczących kredytów hipotecznych, w których - w jego ocenie - doszło do rażącego naruszenia praw klientów instytucji finansowych - poinformowało Biuro Rzecznika Finansowego.

Jak wskazano, w pierwszej ze skarg, złożonych przez rzecznika 30 października br., klienci zawarli w 2008 r. umowę o kredyt hipoteczny z EFG Eurobank Ergasis S.A. Oddział w Polsce. Bank zobowiązał się udzielić im kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego. Środki z kredytu przeznaczone zostały głównie na zakup domu na rynku wtórnym (dodatkowo w kredyt wchodziło refinansowanie poniesionych wcześniej wydatków na cele mieszkaniowe oraz koszty dodatkowe związane z udzieleniem kredytu).

Z uwagi na nieterminowe spłaty rat, bank wypowiedział umowę kredytu. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał na podstawie weksla będącego zabezpieczeniem kredytu nakaz zapłaty, w którym zobowiązał, aby klienci zapłacili na rzecz Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (następcy prawnego EFG Eurobank Ergasis S.A.) kwotę ponad 1 mln zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Kredytobiorcy nie zaskarżyli skutecznie wydanego nakazu zapłaty. Następnie, na wniosek banku wszczęto egzekucję komorniczą.

Zastrzeżenia Rzecznika Finansowego

Zdaniem Rzecznika Finansowego zastrzeżenia budzi przede wszystkim fakt, że sąd, który wydał nakaz zapłaty, nie wywiązał się z obowiązku zbadania z urzędu czy postanowienia uzgodnione między stronami mają nieuczciwy charakter, zważywszy, że klientami banku byli konsumenci. Należy podkreślić, że badanie takie – w sprawach, gdzie jedną ze stron jest konsument – jest obowiązkiem sadu. Rzecznik zwraca uwagę, że umowa kredytu została zawarta przez strony według standardowego wzorca umownego, stosowanego przez Bank, bez jakiegokolwiek wpływu kredytobiorców na jego treść. Klauzule waloryzacyjne zastosowane w treści umowy przez Bank, uznane zostały przez sądy powszechne za klauzule niedozwolone. Dotyczy to klauzul abuzywnych umożliwiających bankowi przeliczenie kwoty kredytu oraz poszczególnych rat z franków szwajcarskich na złotówki, według kursów ustalanych arbitralnie przez Bank.

Druga skarga

Druga ze skarg dotyczy sytuacji, w której w maju 2007 r. klienci zawarli z ING Bankiem Śląskim S.A. w Katowicach umowę o mieszkaniowy kredyt hipoteczny w złotych. Kredyt został przyznany w celu częściowego sfinansowania nabycia lokalu mieszkalnego w domu wielorodzinnym. We wrześniu 2008 r. został zawarty aneks zmieniający umowę kredytową ze złotych na kredyt w złotych indeksowany kursem franka szwajcarskiego. W lutym 2016 r., klienci złożyli pozew, w którym wnieśli o zasądzenie od ING Banku Śląskiego S.A. z siedzibą w Katowicach na ich rzecz kwoty blisko 200 tys. zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz zasądzenie od strony pozwanej na ich rzecz solidarnie kosztów postępowania. W toku procesu rozszerzono żądanie pozwu do kwoty blisko 220 tys. zł. Kredytobiorcy wskazali, że podstawą żądania zasądzenia kwoty na ich rzecz jest stwierdzenie, że umowa stanowiąca aneks jest nieważna, a po sporządzeniu opinii przez biegłego sądowego wskazywali, że to cała umowa zmieniona aneksem jest nieważna i w związku z tym domagają się zapłaty całej kwoty jaką zapłacili, a oni będą zobowiązani zwrócić Bankowi to, co im wypłacił. Druga ze skarg dotyczy sytuacji, w której w maju 2007 r. klienci zawarli z ING Bankiem Śląskim S.A. umowę o mieszkaniowy kredyt hipoteczny w złotych. Kredyt został przyznany w celu częściowego sfinansowania nabycia lokalu mieszkalnego w domu wielorodzinnym. We wrześniu 2008 r. został zawarty aneks zmieniający umowę kredytową ze złotych na kredyt w złotych indeksowany kursem franka szwajcarskiego. W lutym 2016 r., klienci złożyli pozew, w którym wnieśli o zasądzenie od ING Banku Śląskiego S.A. z siedzibą w Katowicach na ich rzecz kwoty blisko 200 tys. zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz zasądzenie od strony pozwanej na ich rzecz solidarnie kosztów postępowania. W toku procesu rozszerzono żądanie pozwu do kwoty blisko 220 tys. zł. Kredytobiorcy wskazali, że podstawą żądania zasądzenia kwoty na ich rzecz jest stwierdzenie, że umowa stanowiąca aneks jest nieważna, a po sporządzeniu opinii przez biegłego sądowego wskazywali, że to cała umowa zmieniona aneksem jest nieważna i w związku z tym domagają się zapłaty całej kwoty jaką zapłacili, a oni będą zobowiązani zwrócić Bankowi to, co im wypłacił.

RF: to naruszenie przepisów

Zaskarżonemu orzeczeniu Rzecznik Finansowy zarzucił przede wszystkim naruszenie zasady ochrony konsumentów polegające na nieuwzględnieniu przy interpretacji prawa krajowego, przepisów dotyczących ochrony konsumentów na poziomie prawa UE, poprzez niezapewnienie konsumentowi należytej ochrony przed nieuczciwymi warunkami umownymi zgodnie z Dyrektywą Rady w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich. Naruszenie to polegało na uznaniu za ważny i wywołujący skutki prawne aneks umowy kredytu dający bankowi uprawnienie do jednostronnego wyznaczania wysokości zobowiązania. Rzecznik zarzucił też naruszenie zasady prawa do sądu, w postaci sprawiedliwego rozpatrzenia sprawy określonej w art.45 ust 1. Konstytucji polegające na całkowitym pominięciu przez Sąd obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony konsumenta i błędnym uznaniu, że należy wypełnić lukę powstałą w umowie zawartej z konsumentem powstałą wskutek stwierdzenia abuzywności aneksu, poprzez zastosowania średniego kursu rynkowego franka szwajcarskiego, nie zniwelowania nierówności istniejącej pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą, i nie wyciągnięcie wszystkich konsekwencji z tego stwierdzenia.

Autorka/Autor:mp/ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości

Trwają prace nad zmianami w składce zdrowotnej dla przedsiębiorców. Zmiana obejmie składkę od aktywów trwałych i część podstawową składki - poinformowała na platformie X ministra zdrowia Izabela Leszczyna. "Nie trzeba nas poganiać" - dodała.

Rewolucja w składce zdrowotnej. "Nie trzeba nas poganiać"

Rewolucja w składce zdrowotnej. "Nie trzeba nas poganiać"

Źródło:
PAP

W sobotę o północy zakończyły się tymczasowe kontrole na granicy ze Słowacją. Taką decyzję podjął wcześniej minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Resort przekazał, że była ona spowodowana "ustabilizowaniem się sytuacji migracyjnej na tak zwanym szlaku bałkańskim i ustąpieniem zagrożenia nielegalną migracją na polsko-słowackim odcinku granicy państwowej".

Zmiany na granicy z sąsiadem. Od dzisiaj

Zmiany na granicy z sąsiadem. Od dzisiaj

Źródło:
tvn24.pl, PAP

Ministerstwo Infrastruktury przekazało, że analizuje temat wysokości opłat za badania techniczne pojazdów. - Resort stara się znaleźć rozwiązanie, które nie uderzy po kieszeni właścicieli samochodów, ale jednocześnie wyjdzie naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów - zapewnił rzecznik prasowy resortu Rafał Jaśkowski.

Te opłaty nie zmieniły się przez dwadzieścia lat. Resort szuka rozwiązania

Te opłaty nie zmieniły się przez dwadzieścia lat. Resort szuka rozwiązania

Źródło:
PAP

Resort klimatu przedstawił już Komisji Europejskiej podstawowe założenia kontraktu różnicowego dla pierwszej elektrowni jądrowej - poinformował wiceszef tego resortu Miłosz Motyka. Jak ocenił, obecnie kontrakt różnicowy wydaje się "optymalnym rozwiązaniem".

Wiceminister o "optymalnym rozwiązaniu" dla elektrowni jądrowej

Wiceminister o "optymalnym rozwiązaniu" dla elektrowni jądrowej

Źródło:
PAP

Liderem podwyżek, jeśli chodzi o ceny mieszkań, została Łódź. - W lutym za metr kwadratowy w tym mieście trzeba było zapłacić średnio ponad 11 tysięcy złotych - wynika z raportu BIG DATA RynekPierwotny.pl. Mieszkania zdrożały też w Krakowie - do 16 tysięcy złotych oraz w Trójmieście - do 15 tysięcy złotych za metr kwadratowy.

Jest nowy lider podwyżek na rynku mieszkań

Jest nowy lider podwyżek na rynku mieszkań

Źródło:
PAP

Nie sądzę, aby te wielkości były rzeczywistymi wielkościami - tak Maciej Bando, wiceminister klimatu, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, odpowiedział na pytanie, czy możliwy jest wzrost rachunków za prąd o 80 procent. Dodał, że "mrożenie cen jest sztucznym wytworem, który nic dobrego dla rynku nie robi". - Jeżeli mamy je odmrozić, to tylko teraz - zaznaczył.

Rachunki za prąd wzrosną o 80 procent? Odpowiedź wiceministra

Rachunki za prąd wzrosną o 80 procent? Odpowiedź wiceministra

Źródło:
tvn24.pl

W sobotę w Lotto nie padła szóstka. W następnym losowaniu będzie można wygrać trzy miliony złotych. Oto wyniki Lotto oraz Lotto Plus z 2 marca 2024 roku.

Wyniki Lotto z 2 marca 2024. Jakie liczby padły podczas ostatniego losowania?

Wyniki Lotto z 2 marca 2024. Jakie liczby padły podczas ostatniego losowania?

Źródło:
tvn24.pl

W postępowaniu kwalifikacyjnym dotyczącym wyboru 9 członków zarządu Orlenu wpłynęło 260 zgłoszeń kandydatów i kandydatek - podał Orlen na swojej stronie internetowej. Zgłoszenia będą teraz analizowane przez Komitet Nominacji i Wynagrodzeń rady nadzorczej spółki. 

Ponad 250 chętnych do zarządu Orlenu

Ponad 250 chętnych do zarządu Orlenu

Źródło:
PAP

Z deklaracji pana premiera wynika, że Sejm ma uchwalać, postulować embargo na produkty żywnościowe rolno-spożywcze z Rosji i Białorusi. Uważam to za strzał w dziesiątkę - oceniła na antenie TVN24 Monika Piątkowska, prezeska Izby Zbożowo-Paszowej. - Nie może być tak, że rozmawiamy o zamknięciu granicy polsko-ukraińskiej, a do Unii Europejskiej wjeżdżają produkty rolno-żywnościowe z Rosji czy Białorusi - podkreśliła.

O pomyśle premiera. "Uważam to za strzał w dziesiątkę"

O pomyśle premiera. "Uważam to za strzał w dziesiątkę"

Źródło:
tvn24.pl

Przed wyborami parlamentarnymi w 2023 roku Ministerstwo Aktywów Państwowych, zarządzane wówczas przez Jacka Sasina, zamówiło w mediach publicznych produkcję i emisję spotów z udziałem ministra - podała "Wirtualna Polska". Koszt? Ponad milion złotych.

WP: Ponad milion złotych na spoty Sasina

WP: Ponad milion złotych na spoty Sasina

Źródło:
"Wirtualna Polska"

W sobotę klienci Banku Pekao mieli problemy z płatnościami kartą oraz Blikiem. "Informujemy, że wszystkie usługi działają poprawnie. Przepraszamy za utrudnienia. - napisali po godzinie 14.00 przedstawiciele banku w mediach społecznościowych.

Awaria w dużym banku usunięta. "Wszystkie usługi działają poprawnie"

Awaria w dużym banku usunięta. "Wszystkie usługi działają poprawnie"

Aktualizacja:
Źródło:
tvn24.pl

Trafiają do nas studenci, którym wydawało się, że wiedzą, co chcą w życiu robić. Jednak jak stykają się z praktyką, to okazuje się, że zmieniają kierunek studiów. Kładą większą uwagę na te obszary, których do tej pory nie dostrzegali - podkreślił w TVN24 Marian Owerko, twórca i szef Programu Kariera, wiceprezes Polskiej Rady Biznesu. Program Kariera to blisko 120 staży w ponad 50 firmach w 14 miastach z wynagrodzeniem od 4500 złotych do 7500 złotych za miesiąc. Aplikacje można składać od 1 marca.

"Kompilacja tych wszystkich doświadczeń powoduje, że mamy sukces, albo go nie mamy"

"Kompilacja tych wszystkich doświadczeń powoduje, że mamy sukces, albo go nie mamy"

Źródło:
tvn24.pl

Zmiana czasu zimowego na letni ma miejsce w ostatnią niedzielę marca. Wtedy to przestawiamy wskazówki zegarów z 2.00 na 3.00. Tego dnia będziemy spali o godzinę krócej. W 2024 roku zmiana na czas letni przypada na 31 marca. 

Zmiana czasu na letni. Kiedy przestawiamy zegarki?

Zmiana czasu na letni. Kiedy przestawiamy zegarki?

Źródło:
tvn24.pl

Przemysław Gacek z Grupy Pracuj został zwycięzcą 21. edycji konkursu EY Przedsiębiorca Roku 2023. Gacek będzie reprezentował Polskę podczas międzynarodowego finału konkursu EY World Entrepreneur Of The Year 2023 w czerwcu w Monte Carlo. Gala finałowa polskiego konkursu transmitowana była w TVN24 BiS.

Przemysław Gacek, prezes Grupy Pracuj, zwycięzcą konkursu EY Przedsiębiorca Roku

Przemysław Gacek, prezes Grupy Pracuj, zwycięzcą konkursu EY Przedsiębiorca Roku

Źródło:
tvn24.pl

Wykluczenie z rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa członków partii politycznych oraz osób pełniących funkcje publiczne w ciągu ostatnich pięciu lat zakłada projekt wniesiony do Sejmu przez Polskę 2050.

"Wykluczamy ze składu rad nadzorczych członków partii politycznych". Jest projekt

"Wykluczamy ze składu rad nadzorczych członków partii politycznych". Jest projekt

Źródło:
PAP

W ciągu dwóch tygodni od rozpoczęcia tegorocznej akcji rozliczeń PIT urzędy skarbowe zwróciły podatnikom łącznie ponad 2,8 miliarda złotych tytułem nadpłaconego podatku - przekazał szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda.

Pieniądze trafiają nawet w ciągu jednego dnia. Fiskus wyjaśnia

Pieniądze trafiają nawet w ciągu jednego dnia. Fiskus wyjaśnia

Źródło:
PAP

Będziemy starali się uratować tereny w Jaworznie dla dużej inwestycji, w nowym modelu biznesowym - powiedział w piątek szef Ministerstwa Aktywów Państwowych Borys Budka, pytany o plany wobec spółki ElectroMobility Poland, pracującej nad projektem samochodu elektrycznego Izera.

"To jedno z wielu kłamstw poprzedniego premiera Mateusza Morawieckiego"

"To jedno z wielu kłamstw poprzedniego premiera Mateusza Morawieckiego"

Źródło:
PAP

Elon Musk pozwał OpenAI, w tym także prezesa spółki Sama Altmana. Najbogatszy człowiek na świecie zarzuca firmie zajmującej się rozwojem sztucznej inteligencji złamanie wcześniej obietnic.

Elon Musk pozywa OpenAI i Sama Altmana

Elon Musk pozywa OpenAI i Sama Altmana

Źródło:
Reuters, tvn24.pl

Na najbliższym posiedzeniu 5 marca rząd ma zająć się nowym projektem wakacji kredytowych - wynika z zapowiedzi opublikowanych na stronie kancelarii premiera. W ubiegłym tygodniu Rada Ministrów nie przyjęła projektu w tej sprawie.

Rząd podejmie decyzję w sprawie wakacji kredytowych. Jest data

Rząd podejmie decyzję w sprawie wakacji kredytowych. Jest data

Źródło:
PAP

PKO Bank Polski, Santander Bank Polska, ING Bank Śląski, Velo Bank oraz Bank BPS - to banki, które zaplanowały prace serwisowe w najbliższych dniach. W związku z tym klienci muszą przygotować się na utrudnienia. Część osób będzie miała problemy z dostępem do bankowości internetowej i aplikacji mobilnej. Oryginalny komunikat do klientów skierował ING Bank Śląski.

"Daaj mi tę noc, tęę jedną noc". Duży bank wysłał wiadomość do klientów

"Daaj mi tę noc, tęę jedną noc". Duży bank wysłał wiadomość do klientów

Źródło:
tvn24.pl

Dofinansowanie do pomp ciepła ma być przyznawane jedynie dla urządzeń z listy zielonych urządzeń i materiałów - wynika z uchwały Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w sprawie zmian w programie Czyste Powietrze.

Kłopoty z produktami z Azji. Ważna zmiana w popularnym programie

Kłopoty z produktami z Azji. Ważna zmiana w popularnym programie

Źródło:
PAP

Stacja TVN24 w lutym była najchętniej oglądanym kanałem w kraju, osiągając 6,96 procent udziału w widowni w grupie ogólnej (widzowie powyżej 4. roku życia) - wynika z danych Nielsen TV Audience Measurement. Konkurencję pozostawiły w tyle także "Fakty" TVN oraz portal tvn24.pl. TVN24 była również najbardziej opiniotwórczym medium w styczniu według rankingu Instytutu Monitorowania Mediów.

Doskonałe wyniki TVN24, "Faktów" TVN i tvn24.pl. Dziękujemy widzom i czytelnikom!

Doskonałe wyniki TVN24, "Faktów" TVN i tvn24.pl. Dziękujemy widzom i czytelnikom!

Źródło:
tvn24.pl

Koniec tymczasowych kontroli na granicy ze Słowacją. Taką decyzję podjął minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński - przekazał resort w piątkowym komunikacie. Kontrole będą trwały w sobotę do północy.

Zmiany na granicy z sąsiadem. Od niedzieli

Zmiany na granicy z sąsiadem. Od niedzieli

Źródło:
tvn24.pl, PAP

Linia lotnicza Ryanair poinformowała w piątek, że w najbliższych tygodniach otrzyma mniej samolotów niż planowano. Irlandzki przewoźnik zapowiedział, że w związku z tym będzie musiał zredukować siatkę połączeń w okresie od lipca do września 2024 roku - czytamy w komunikacie. Zapewniono, że zmiany w rozkładzie lotów będą "niewielkie".

Popularny przewoźnik o cięciach w rozkładzie. "Jesteśmy bardzo rozczarowani"

Popularny przewoźnik o cięciach w rozkładzie. "Jesteśmy bardzo rozczarowani"

Źródło:
tvn24.pl